Bylo by příliš naivní myslet si, že vše, co lidé v životě konají – i vůči druhým, je vždy čistě nezištné. Toto chování má však jasné označení, kterým je vědomá či nevědomá manipulace. Projevit se může nejen v rodinách a partnerských vztazích, ale i při kontaktu se zcela neznámým člověkem. Jejím cílem je ovlivňování protistrany ve vlastní prospěch, což je považované za patologii. Nenechte se pohltit manipulátory, rozpoznejte je včas a bojujte proti nim. Skrývat se mohou i tam, kde byste to zdaleka nečekali.

Jak poznat manipulátora?

Ať už je manipulace vědomá či nevědomá, vždy cílí na vaše myšlenky a emoce. Osoba, která ji uplatňuje, vás zažene do kouta, jen aby docílila svého. Abyste mohli adekvátně reagovat, je zapotřebí takového člověka rozpoznat. Manipulátoři mají obvykle obdobnou taktiku, která využívá tyto prvky:

 • vzbuzení pocitu viny u manipulovaného
 • stěžování si
 • lhaní či porovnávání
 • popírání
 • předstírání nevědomosti, manipulátor se staví do pozice oběti

Na paměti byste také měli mít to, že manipulátor snadno vycítí vaše „slabé stránky“ a klidně je použije proti vám. Také vás může přesvědčovat o tom, abyste se něčeho vzdali, jen abyste na něm byli zcela závislí. Proto je zapotřebí toto včas vypozorovat, neboť manipulující se nezastaví před ničím a tlak bude jen stupňovat.

Vědomá versus nevědomá manipulace

Podstata vědomé a nevědomé manipulace je vesměs stejná. Rozdíl je pouze v tom, že nevědomou manipulaci si manipulátor neuvědomuje. Těžko říct, jaká forma je zákeřnější. Obě totiž nesou patologické prvky chování, které je potřeba zavčasu eliminovat. Nedopusťte tedy, aby s vámi kdokoliv zacházel jako s loutkou. Pak se jen těžko vymaníte z jeho spárů. Férový člověk vám dá prostor k vyjádření, zachová vaši svobodu a nebude hrát nečestnou hru. Smutným faktem ale je, že zejména nevědomá manipulace se vyskytuje v rodinách a partnerských vztazích vcelku běžně.

Jaké věty manipulátoři nejčastěji říkají?

Komunikace je jedním z prostředků, jak poznat nevědomého i vědomého manipulátora. Naslouchejte tedy bedlivě druhému a snažte se vyselektovat nečestné chování s prvky nátlaku. Co tedy říkají manipulátoři nejčastěji?

 • „To jsem neřekl/neudělal.“
 • „Nemám rád drama. Nepřeháněj.“
 • „Jsi až příliš citlivý.“
 • „Jsi tak negativní.“
 • „Špatně jsi pochopil, co jsem řekl.“
 • „To nebyl můj nápad, ale tvůj!“
 • „Mám pocit, že se mnou chceš bojovat.“

Manipulátor ve vás zkrátka a dobře vyvolá pocit, že vy jste ti nejhorší, vy jste viníci a nedá absolutně žádný prostor k adekvátnímu řešení situace.

Fáze manipulace

Manipulátory lze tak trochu nadneseně přirovnat k pavoukům, kteří splétají své sítě. Do těch vás pak snadno zamotají a vy se jen tak nevymaníte. Buďte tedy obezřetní v tom, jak se k vám druzí chovají. První fáze manipulace obvykle začíná tím, že si vás manipulátor „omotá kolem prstu“. Nasadí masku laskavosti a může dokonce abnormálně lichotit, aby se vám dostal pod kůži. Pokud se mu to podaří, bude se vás v druhé fázi snažit izolovat od příbuzných a přátel. Udělá to čistě ze sobeckých důvodů – bude se chtít vyhnout zpochybňování jeho chování či úsudků. Třetí fází je devalvace a tzv. gaslighting, což je psychický nátlak s jasným účelem – zpochybnit či narušit u manipulovaného vnímání reality. Manipulátor tedy druhému nedovolí používat „zdravý selský rozum“. Poslední fází je pak zastrašování a násilné techniky – mohou být ovšem nejen verbálního ale i fyzického charakteru!

Bojujte pro manipulátorům všemi možnými prostředky

Jakmile dáte prostor manipulátorovi, jen těžko se ho zbavíte. Proto se naučte techniky, které jeho počínání eliminují a zastaví včas:

 1. Pokud manipulátor vyžaduje vaši odpověď ihned, neodpovídejte. Dejte si čas na rozmyšlenou a odpovězte později.
 2. Stanovte si pevné hranice, které ochrání vaši osobní identitu. Nenechte se znevažovat.
 3. Manipulátorovi ukažte svůj nezájem. Buď odejděte ze situace, nebo jej slovně odmítněte.
 4. Jestli se nemůžete vyhnout manipulátorovi, komunikujte jasně, napřímo a konkrétně.
 5. Mějte také na paměti, že manipulování, ať už vědomé či nevědomé, není normální a vyžaduje řešení.
 6. Poraďte se o své situaci s důvěryhodnou a nestrannou osobou, která není pod vlivem manipulátora.

Zdaleka nejsložitější je manipulace v partnerských či rodinných vztazích, kdy jste emocionálně zavázáni. V takovém případě může být řešení v nedohlednu. Důležité je ovšem rozpoznat problém a snažit se druhého přimět k tomu, aby si jej uvědomil a začal jej co nejrychleji řešit – buď s psychologem, vztahovým poradcem nebo koučem. Pomoci mohou i nejbližší lidé, jako jsou přátelé, rodina a podobně. Čím dříve uděláte tomu všemu přítrž, tím lépe! Ochráníte tak své duševní zdraví.

 

Autorka při tvorbě článku využila svých vlastních znalostí problematiky a veřejně dostupných informačních zdrojů.

Zdroje: What is unconscious manipulation? (thehealthyjournal.com), Manipulation: 7 Signs to Look For (webmd.com)