Ačkoliv vozidlům na fosilní paliva hrozilo téměř definitivně zrušení prodeje v polovině příští dekády, nastala nečekaná změna. Evropská komise pod nátlakem Německa, Česka a dalších členských zemí se rozhodla své stanovisko změnit a dojít ke kompromisu.

V rámci dohody byl členskými státy koncem loňského roku vyjednán zákaz prodeje spalovacích i hybridních vozidel na území Evropské unie do roku 2035. Jakmile by tato dohoda nabyla platnost, vyráběla by se pouze bezemisní vozidla, respektive ta čistě elektrická a vodíková. Stačilo už jen schválení rady Evropské unie, aby rozhodnutí bylo definitivní.

Vyskytl se problém

V plánu bylo formálně dohodu přijmout v úterý 7. března, ale na odpor se postavily některé členské země, mezi které patří třeba i Česká republika, Německo, Itálie, Polsko a Maďarsko. Nesouhlasí především s tím, že v dohodě byla zcela ignorována syntetická paliva jako alternativní, emisně čistý zdroj energie, který by nahradil benzín nebo naftu z fosilních zdrojů. Švédské předsednictví v Radě EU tak oznámilo odložení konečného schválení návrhu a neupřesnilo, kdy by mohlo rozhodnutí padnout.

Došlo tak ke sporu mezi Berlínem a Bruselem, který trval až do 26.3.2023, kdy se dohodu podařilo uzavřít. Deník Süddeutsche Zeitung píše, že Evropská komise z velké části přistupuje ke kompromisnímu návrhu a spalovací motory tady s námi i po roce 2035 pravděpodobně zůstanou. Ovšem jen s podmínkou, že budou využívat syntetická paliva.

Co to jsou syntetická paliva?

Syntetická paliva, též nazývána jako umělá paliva nebo e-paliva, jsou vyráběna chemickou cestou reakcí vodíku a oxidu uhličitého. K jejich výrobě je třeba hlavně elektřina, nejlépe ta z obnovitelných zdrojů a nejsou nijak vázána na zásoby nerostných surovin, jako je ropa nebo zemní plyn. Spalování e-paliva produkují výrazně čistší emise oproti tradičnímu benzínu nebo dieselu a neznečišťuje ovzduší sírou a aromatickými uhlovodíky. Současné spalovací motory je s mírnou úpravou dokáží bez problému používat a infrastrukturu čerpacích stanic není třeba vůbec měnit.

Řešení není levné

Problém však je, že syntetický benzín nebo diesel je na výrobu několikanásobně energeticky náročnější i dražší a má nízkou energetickou účinnost. Provoz automobilu jedoucího na syntetická paliva bude během pěti let asi o 10 000 eur dražší oproti elektromobilu, tvrdí společnost Transport & Environment.

Ovšem elektromobil má signifikantně nižší náklady na provoz i vůči současným fosilním palivům a provozovat jej lze téměř zadarmo. Třeba Volkswagen ID. Buzz, čistě elektrická a prostorná dodávka s dojezdem až 420 kilometrů vám oproti ekvivalentním spalovacím vozům ušetří peníze za palivo, a navíc nesmrdí spálenou naftou.

 

Autor se problematikou dlouhodobě zabývá a při tvorbě článku čerpal ze svých znalostí, zkušeností a veřejně dostupných informačních zdrojů.

Zdroje: Süddeutsche Zeitung, Transport & Environment