Podle Ájurvédy, o které jsme mimo jiné na našich stránkách již několikrát psali v samostatných článcích, mají všechny formy života tři kvality neboli guny: sattva, radžas a tamas. Ty jsou v každé živé bytosti zastoupeny v různém poměru a kombinacích a jejich souhrn poté definuje náš charakter a povahu. Pokud jsou v přirozené harmonii, cítíme se dobře. Když se však vychýlí z rovnováhy, může to s naší psychikou nepěkně zamávat.

Guna. Co to je a jak nám může pomoci?

Doslovný překlad zní „lano“. A stejně jako jsou jednotlivé provazy spleteny dohromady v pevné lano, jsou také guny spojené tak, aby vytvořili skutečný, objektivní vesmír. Teorie gun tedy filozoficky vysvětluje, z čeho je tento vesmír vytvořen a jak se projevuje. Nicméně pro ty, kdo praktikují jógu, je pochopení gun důležité především proto, aby si lépe uvědomili, zda se na cestě jógové praxe posouvají vpřed. Sattva – jasnost, radžas – rozrušení a tamas – nevědomí, netečnost, spolu neustále komunikují a tvoří náš běžný mentální stav. A i v nás samých vždy nějaká z těchto kvalit převažuje. Od toho se odvíjí i náš temperament a mentální nastavení.

Jaký jste typ?

Sattva

Sattvické typy lidí jsou spokojené, klidné i emocionálně vyrovnané. Jejich myšlenky mají dobrý záměr a oni spontánně konají dobré skutky. Jsou nesobečtí, ohleduplní. Jejich dominantními emocemi jsou láska, víra, oddanost a spokojenost.

Radžas

Tito lidé jsou neustále až přehnaně aktivní, neklidní, pobíhají od jedné věci ke druhé a mají radost, pokud je jejich diář naplněný k prasknutí. Naplnění toho, co si naplánovali, je jejich prioritou. Mají velké nadšení, ambice, ale málo vnitřního klidu a míru. Nesnášejí opozici, v tu chvíli klidně sáhnou k agresivitě a intrikám. Emocionálně je ovládá zlost, naštvanost a hněv, a také vášeň a pýcha.

Tamas

Lidé typu tamas trpí mentální otupělostí, netečností a letargií. Jejich pohled na svět je temný a nic je nedokáže motivovat. Emocionálně jsou sužováni klamem, násilím, prudkostí, paranoidním či megalomanským myšlením. Jen velmi těžko se uvolí a odhodlají ke změně svého vidění světa a jednání v něm.

Cílem je sattva

Sattvická mysl je čistá a vyrovnaná a má blízko k osvícení. Lidé se sattvickou myslí jsou si vědomi světlých i stinných stránek sebe sama i světa okolo sebe. Jsou kreativní a schopní hledat východisko z každé situace. Dívají se na věci pozitivně. Samozřejmě i tento typ lidí mívá sklony k radžastickému či tamastickému myšlení – čistě sattvické myšlení je velmi vzácné.

Jak s gunami pracovat

Pro dosažení vnitřní harmonie a uzdravení je třeba nejprve pracovat s tamas. Odstranit netečnost a nechuť k pohybu na úrovni fyzického já. Praxe očistných technik v józe i ájurvédě pomáhá odstranit toxické látky z fyzického těla, které nás blokují, a tím také rozproudit tok prány.

Jde tedy o očistu na úrovni energetického těla. Tato očistná praxe by se měla zařazovat ráno, protože po probuzení převládá kvalita tamas. Ostatně spánek je považován za tamastický stav.

V dalším kroku je třeba zklidnit radžas. Snažíme se zmírnit a omezit podněty, které nás rozrušují. Taková praxe je obvykle zařazována po pracovním dni. Nebo vždy, když se vzdalujeme od naší mysli a svého nitra. Smysly nám mylně říkají, že pokud budeme mít to či ono, boty, auto, určité jídlo, pak budeme šťastnější, spokojenější.

Opak je ale pravdou. Proto je potřeba kontrola smyslů, ne jejich potlačení, jak se někdy mylně uvádí. Stažení se může být cestou ke kontrole smyslů, nebo ještě lépe, k jejich nasměrování do našeho nitra. Jsou to okamžiky, kdy nasloucháme tlukotu svého srdce, vnitřním pocitům, přirozené inteligenci našeho těla.

Cesta k našemu pravému já

Co nám tedy může pomoci? Pomáhá praxe jógových pozic, zpívání manter, vizualizace i afirmace. Poslední fází je pozvednutí sattvy, k čemuž slouží meditace. To už jde ale o vyšší úroveň jógové praxe, kdy poznáváme přes čistou sattvu poslední vrstvu a naše opravdové já. Naplňuje nás stav blaženosti a spokojenosti ze samotného bytí v přítomném okamžiku.

 

Zdroj informací: vlastní jógová praxe a získané vědomosti + speciální edice Jóga – emoce, Kondice, 2022.