V dnešní době již tetování není něčím neobvyklým či dokonce pohoršujícím. Vlastně se z něj stal určitý fenomén. Také máte na těle vytetované nejrůznější ornamenty a obrázky? A dokážete si vzpomenout, proč jste si je nechali na kůži zvěčnit? Mnozí lidé vlastně ani ve výsledku neví, proč se k tomuto kroku odhodlali, vědci však mají za to, že důvod vždy existuje.

Doba minulá a rozmanitý pohled na tetování

Na úvod se vraťme tak trochu v čase zpět a podívejme se na to, jak na tetování pohlíželi lidé v době nedávno minulé. Rozhodně lze říct, že společenské mínění o „kreslení na tělo“ nebylo zrovna přívětivé. Potetovaná kůže byla spojovaná hlavně mezi starší generací s kriminální minulostí dotyčného člověka. Avšak v některých kulturách bylo a stále je tetování považováno za projev sebevyjádření či rituální čin a často se provádí například v rámci různých ceremonií.

Vyrovnávání se s životními těžkostmi

Tetování může ze své podstaty představovat ventil vnitřních emocí, se kterými si dotyčný člověk neumí jinak poradit. Vlastně by se dalo nazvat jakýmsi terapeutickým prostředkem, díky kterému se vyrovnáváte s náročnými životními situacemi – mezi ty lze zařadit rozchod/rozvod, úmrtí milovaného člena rodiny, ztrátu zaměstnání, nemoc a podobně. Existuje však mnoho dalších důvodů, proč se lidé nechávají tetovat. A nemusí být nutně negativního charakteru. Vždyť zejména mnoho mladých lidí chce zvěčnit svou lásku k partnerovi či dětem kdekoliv na svém těle, chtějí svou radost vykřičet do světa…

Něco si dokázat a vystoupit z davu

Nejedni vědečtí pracovníci se již zabývali psychologickým významem tetování. Mnozí z nich se shodovali a jistě i nadále shodují na tom, že vytetované ornamenty a obrázky mohou také představovat touhu po tom, být jiný. Což může posílit pocit atraktivity, sebevědomí nebo vnitřní sílu. Tyto skutečnosti se ovšem nepojí pouze s vyobrazením na kůži, ale rovněž se samotným procesem tetování, kdy jej dotyčný statečně překonal – pokořil svůj strach, přetrpěl veškerou fyzickou bolest, a to ho duševně posílilo.

Proč někteří lidé tvrdě odmítají tetování?

Pro úplné pochopení tématu je dobré vědět, jak na tetování nahlíží i druhá skupina lidí – tedy ti, kteří by do toho nikdy nešli, protože k tomu mají své osobní důvody. Mohou být náboženského charakteru nebo i sociálního. Problematiku přiblížila psycholožka Luzelle Naudé ve své studii z roku 2019, která zkoumala názory jihoafrických studentů. Asi jedenáct procent z nich uvedlo, že jsou věřící a nenechají si „znesvětit“ tělo tetováním. Další pak uváděli například následující důvody pro odmítnutí tetování: nesouhlas rodiny, přátel nebo známých, negativní reakce v zaměstnání nebo strach ze zdravotních komplikací a z bolesti.

Co jste možná o tetování nevěděli

  1. Tetování se provádělo již ve starověku. Nejstarší důkaz se datuje do roku 3 250 př. n. l. (nosil ho prý muž jménem „Otzi“). Vědci na jeho zamrzlém těle nalezli celkem 61 tetování.
  2. Tetování může být znakem sounáležitosti, jako například u námořnictva nebo v americké armádě (odhaduje se, že téměř 90 % vojáků se nechalo minimálně 1x potetovat).
  3. V několika různých studiích vyšlo najevo, že lidé s tetováním mohou více inklinovat ke kouření cigaret, čímž se samozřejmě ohrožují na zdraví.
  4. Mezi zločinci mají některá tetování konkrétní význam. Vyvarujte se tedy třeba tetování v podobě slzy pod okem (tu si zpravidla nechávají tetovat zločinci, kteří připravili někoho o život nebo se o to pokusili). A podobných ornamentů a vyobrazení je celá řada.
  5. První tetovací přístroj byl vynalezen koncem devatenáctého století.
  6. Před třemi lety se zjistilo v české anketě, že tetování má ve společnosti mnoho svých obdivovatelů. Fandí mu zhruba 50 % lidí.

Autorka při tvorbě článku využila svých vlastních znalostí problematiky a veřejně dostupných informačních zdrojů.

Zdroje: Got ink? The Process And Psychology Of Tattoos – Science World, Why People Get Tattoos | Psychology Today, 10 Facts About the Psychology of Tattoos – Toptenz.net