Někdo ví, že se 6. ledna obchází domy a píší se iniciály na dveře, někdo zná dokonce jejich jména a další podle tradice tento den odstrojuje vánoční stromeček. Možná ještě dáme dohromady, že tito tři mudrcové z Dálného východu čerstvě narozeného Ježíška obdarovali myrhou, zlatem a kadidlem. Jedná se o Tři krále, o kterých toho možná moc nevíme, ale je to škoda, protože se s jejich svátkem pojí několik krásných tradic.

Slavní bibličtí mudrci z východu

Před narozením Ježíše lidé očekávali příchod židovského krále, který měl spasit lidstvo. Na východě mudrcové sledovali každý den oblohu, protože podle ní údajně dokázali poznat, kdy se spasitel narodí. Chtěli se mu poklonit a obdarovat ho vzácnými dary, proto následovali kometu oznamující jeho narození. Zlato bylo považováno za nejvzácnější kov a vyjadřovalo úctu k obdarovanému. Dým z kadidla, neboli pryskyřice ze vzácného stromu, symbolizoval modlitby stoupající směrem k Bohu. Také myrha je pryskyřice, která se používala jako léčivá mast nebo uklidňující prostředek.

K příběhu Tří králů se váže ještě jeden, a to o králi Herodovi. Mudrci k němu přišli optat se na cestu do Betléma a on jim přikázal, aby Ježíška našli, aby se mu také mohl poklonit. Ve skutečnosti ho však měl v plánu zabít, protože se bál, že by mohl ohrozit jeho vládu. Králům se ale ve snu zjevila pravda o jeho úmyslech, proto mu nic neřekli a vrátili se domů. Pokračování o vraždění neviňátek a útěku Josefa s Marií i Ježíškem do Egypta všichni jistě známe.

Koledníci s papírovou korunou

Tři krále každoročně připomínají koledníci v bílých pláštích s papírovou korunou na hlavě, kteří chodí s křídou od domu k domu a na dveřích nechávají vzkaz v podobě tří křížků a písmen K, M a B. Málokdo ale ví, že tyto znaky, resp. symboly nejsou iniciály jmen tří králů, čili Kašpar, Melichar a Baltazar, ale vycházejí z původního C, M, B, což jsou počáteční písmena latinské fráze „Christus mansionem benedicat“, česky „Ať Bůh požehná tomu domu“. Nápis měl do domů přinést klid a požehnání trvající celý rok. Křížky, které se zapisovaly před každým z těchto písmen, označovaly Nejsvětější Trojici – Otce, Syna i Ducha svatého.

V dřívějších dobách tedy chodili Tři králové po vsích, aby požehnali všem stavením, včetně těch hospodářských, v současnosti se tato tradice spojuje s tříkrálovou sbírkou. Je možné přispět nejen na charitu, ale také podarovat koledníky sladkostmi nebo jinou drobností.

Hledání mince v bábovce

Na Tři krále se dříve pekla tříkrálová bábovka nebo koláč, do kterého byla zapečena mince, která přinese do domácnosti štěstí na celý následující rok. Kdo ji najde, nebude mít celý rok nouzi o peníze. Bábovka se zdobila papírovou korunou, fantazii se však meze nekladou a každý si může vytvořit svou vlastní originální bábovku.

Věštění budoucnosti

V některých rodinách byl svátek Tří králů spojený s věštěním budoucnosti, stejně jako Štědrý den. Používaly se k tomu například malé předměty umístěné pod hrnečky symbolizující nějakou událost v životě, která pravděpodobně potká toho, kdo si ji vylosuje.

Symbolizují konec Vánoc

Na Tři krále podle tradice definitivně končí období Vánoc a první neděli po tomto dni začíná Masopust – i v dnešní době oblíbené období hodování, plesů a zábav. Dodnes se ve většině domácností uklízí stromeček, dříve se zapalovaly svíčky a připravovalo pohoštění pro širokou rodinu. Naši předci pospolu slavili velmi často a v podstatě celý rok, což mnohým z nás může připadat jako velice sympatický zvyk, který by nebylo od věci přenést i do moderní doby.

 

Při tvorbě článku jsem využila svých vědomostí, zkušeností a veřejně dostupných informačních zdrojů.