Příliš pevné nebo příliš flexibilní – asi tušíte, že ani jedno není to pravé. Ale pokud si nedovolíme určit své hranice nebo nedokážeme zrušit ty nefunkční a vystavět nové, škodíme si. Ukotvují nás totiž v těle, posilují sebelásku a v druhých vzbuzují přirozený respekt. Jóga vám pomůže znovu si je uvědomit a nastavit.

Být v kontaktu a zároveň mít svůj prostor. Dovolit si přijímat, co potřebujeme. Umět dávat, co dávat chceme. Komunikovat – projevit se i naslouchat. Umět říct ano i ne. Toto všechno nám dovoluje vědomí našich hranic, jejich jasnost a zároveň pružnost. Jestliže nevnímáme své hranice, neustále jdeme přes své limity, vysilujeme se a druzí šlapou po tom, na čem nám záleží. Ale také my vyčerpáváme druhé tím, že vstupujeme do jejich prostoru. V práci, ve vztazích, v každodenních požadavcích na sebe sama jsme neustále, den co den konfrontováni se svými hranicemi.

Spokojenost za horizontem

Odmalička jsme „modelováni“ rodiči a společností a snažíme se přizpůsobit normám. Syndrom „hodného děvčete“ či „hodného kluka“ nás vede k chování, kdy se snažíme všem vyhovět, pomoci, být k dispozici a zavděčit se – protože jedině tak nás budou mít drzí rádi. Tento model má hluboko v podvědomí většina populace západních zemí.

V běžném životě to funguje tak, že máme neustále tendence se odsuzovat, znevažovat a trestat. Neumíme naslouchat sami sobě, natož potřebám našeho těla. A tak překračujeme limity a na požadavky druhých neumíme říct ne. Dělá nám potíže odpočívat, až se třeba úplně vyčerpáme. Naší podvědomé mysli totiž vévodí vzorec „buď – anebo“. Buď se dostanu do cíle a splním úkol, nebo jsem neuspěl/a. Buď se dostanu do jógové ásany tak, jak je na obrázku, nebo nejsem dost dobrý/á. (Ale přesně o tom jógová praxe není!)

Často si nadáváme, nedoceňujeme se, nikdy nejsme spokojení s tím, co jsme dokázali. Takové vzorce mají původ již v dětství, kdy na nás dospělí kladli vysoké nároky a my byli buď odměňováni za jejich splnění, nebo trestáni. Ve výsledku se pak neustále odsuzujeme a trestáme. A právě jóga má tu moc tyto hluboko zakořeněné vzorce v našem podvědomí změnit.

Hranice, cíl a proces

Ásany nám pomáhají znovu nalézat své hranice. Pozice jsou určitou výzvou učit se vnímat, jak se v nich cítíte, zda je provádíte v komfortu, jste na svém limitu nebo už za ním. Důležité je zaměřit se na proces, nikoli na výsledek. Ne do každé pozice se dostanete podle učebnice, zaujměte ásanu tak, jak vám tělo dovolí. A sledujte, jak se u toho cítíte – co se děje v těle, kde vás to tahá či bolí. Toto místo vzniklé tenze poté důkladně prodýchejte.

Hlavní ale je, místo sebemrskačských a sebeobviňujících myšlenek typu – nemám na to tělo, mám moc těžký zadek, v mém věku už jsou svaly slabé – postupně se učit přijímat daný stav, ve kterém tělo v pozici právě je.

A na závěr pro vás máme i konkrétní jógové tipy pro nastavování hranic, které by ideálně měly být součástí každodenní praxe.

Pomůže dech

Použijte udžají dech, o kterém jsme psali v článku staršího data, a pozorujte plný nádech a výdech, kde je maximální hranice nádechu a výdechu.

Praktikujte následovně: nádech na 4 doby, zádrž po nádechu 2 doby, výdech na 4 a zádrž po výdechu opět 2 doby. Postupně dobu prodlužujte na nádech na 6 dob, zádrž 3 doby, výdech 6 dob a zádrž po výdechu 3 doby. Pozorujte, co se děje během zádrže dechu.

Vymezte sami sebe

Existuje 5 základních pozic, které jsou ideální pro trénink vnímání hranic. Zde je pouze vyjmenujeme, pokud jógu aktivně necvičíte a tyto ásany neznáte, najděte si ideálně nějaké video, které vás do pozice přesně navede. Na internetu je jich nepřeberné množství a je to mnohem lepší způsob, než kdybychom tady složitě popisovali postup, jak a co dělat a kam se ve výsledku dostat. V ásanách pozorujte, kam vás tělo pustí. Netlačte na sebe. Nic takového, jako je dokonalé provedení pozice, prostě není. Ásany slouží k poznání, nejsou představením vaší pohyblivosti pro diváky.

1) Pes hlavou dolů se zvednutou nohou: Pomáhá v boji proti stresu, depresím i nespavosti. Učí nás vnímat zapojení svalů centra těla (core) a uplatňuje se při nastavování přirozených hranic.

2) Pozice luku: Pomáhá získat sílu svalů v celém těle a upozorňuje nás na naše limity.

3) Prkno: Funguje stejně jako předchozí pozice.

4) Loďka: Podporuje tok energie dovnitř, směrem ke středu těla, stimuluje trávicí orgány. Vnímání tepla uvnitř těla nám pomáhá uvědomit si pocity v přítomném okamžiku.

5) Krokodýl: Harmonizuje emoce a napomáhá zvládání úzkosti i panických stavů. Učí nás vnímat a naslouchat sami sobě.

 

Zdroj informací: vlastní jógová praxe a získané znalosti + speciální edice Jóga – antistresový průvodce, 2020.