Spoluzávislost mezi dítětem a rodičem (nebo rodiči) může mít závažné dopady na život potomka, a to zejména co se týče sociálního zařazení a soběstačnosti v dospělém životě. Ačkoliv je blízký vztah mezi rodiči a dětmi normální, neměl by eskalovat do bodu, kdy dítě nebude schopné udělat po 18 roce života žádný krok bez své matky nebo otce za zády.

Příčinou tohoto problému bohužel bývají především výchovné chyby, které rodiče dělají, aby si udrželi vlastní pocit hodnoty, důležitosti a kontroly. Jak se spoluzávislost rodičů projevuje nejčastěji?

1)     Extrémní kontrola nad životem dítěte

Dospělé děti by měly být nezávislé a měly by samy rozhodovat o svém životě. O tom, jak jej budou žít. Spoluzávislí rodiče však toto smýšlení nikdy nedopustí a budou se snažit mít neustálou kontrolu nad životem svého potomka. Rodič se bude například snažit diktovat dítěti, na jakou vysokou školu jít, kterou kariéru zvolit a jakou cestou se vydat k jejímu naplnění, kde bydlet nebo dokonce, jak by ono samo mělo vychovávat vlastní děti.

Toto toxické chování minimalizuje a znevažuje schopnosti jedince, přičemž brzdí jeho emocionální, duševní a vývojové zdraví.

2)     Problémy s rozhodováním

Dospělé dítě, které je vychováváno spoluzávislým rodičem, má obvykle velké problémy s rozhodováním, protože jej rodič odrazuje od jeho individuality a zdravého pocitu vlastního já. Ve většině případů je důvodem nejistota rodiče, když chce jeho potomek učinit důležitá rozhodnutí, které by mohlo ohrozit jeho pocit kontroly. Důsledkem tak bývá například smutná skutečnost, že dítě upustí od realizace snů a cílů, které jsou ovšem důležitou součástí jeho vývoje.

3)      Manipulativní chování

Spoluzávislí rodiče většinou používají různé taktiky, aby si udrželi kontrolu nad dospělým dítětem, a jednou z těch hlavních je manipulace. Často je to dokonce jediný způsob komunikace a způsob vztahů, kteří tito jedinci znají. Může se jednat především o pasivně-agresivní chování, mlčení, zadržování peněz, lásky nebo času, vnucování pocitu viny, zastrašování, obviňování, pomluvy, popírání, sarkasmus, kritika a předsudky nebo dokonce slovní urážky.

4)      Rodič se nikdy nemýlí

Dalším způsobem, který spoluzávislí rodiče používají k udržení kontroly nad dítětem, je obviňování druhých namísto připuštění vlastní chyby – rodič má totiž v takovém případě pocit, že by ztratil kontrolu, kdyby přiznal, že se mýlí. Nikdy se proto neomluví nebo maximálně neupřímným, falešným stylem. Dopady na dítě mohou být v tomto případě naprosto devastující, a to zejména co se týče problémů jak ve škole, tak i v budoucím zaměstnání.

5)     Potřeba neustálého potvrzení od druhých

Dospělé dítě spoluzávislého rodiče je většinou vychováváno tak, aby zpochybňovalo svůj smysl pro sebe samotné a není podporováno v tom, aby se stalo nezávislou osobou. To v dítěti vytváří toxickou závislost na rodiči a potřebu se mu vždy zavděčit.

To je snad nejhorší a nejvíce devastující skutečnost, protože dítě tak bude celý život hledat potvrzení o různých věcech od druhých. V důsledku pak hledá odpovědi kde to jen jde, a to často nezdravým způsobem.

Autorka při tvorbě článku využila svých vlastních znalostí problematiky.