Každý člověk má jakési „kostlivce ve skříni“, kterými se raději léta nezabývá, protože mu to činí potíže duševního charakteru. Tyto tabuizované události jsou zřídka kdy spojené s příjemnými prožitky. Často je zasouváme hluboko do podvědomí, abychom sami sebe ochránili. Avšak tento proces může být spojený rovněž s nejrůznějšími blokádami, které nás brzdí v každodenním životě. Do tohoto pomyslného „šuplíku“ můžeme zařadit například strachy a fóbie všemožných charakterů. Proč je vlastně pociťujeme? A dají se odstranit? Tyto otázky může zodpovědět právě regresní terapie. Umožní návrat do minulosti a probudí již zmíněné „kostlivce ve skříni“.

Prožitky z dětství a síla podvědomí

Existuje celá řada odborných publikací, které vyzdvihují důležitost samotného dětství. V tomto období se totiž formuje osobnost daného člověka. Působí na něj jak pozitivní, tak i negativní okolní události. A co je důležité, absolutní vliv má především matka a otec. Vše, co jako děti prožijeme, se ukládá právě do podvědomí, které je uloženo někde hluboko v našich duších. Vědomí má obvykle tendenci tyto zážitky potlačovat, obzvlášť když se jedná o něco traumatizujícího. Strachy a fóbie v dospělosti tak mohou klidně souviset s tím, co jste prožívali jako děti. Uveďme si malý a jednoduchý příklad: Pokud jste se jako malí topili v rybníce, pravděpodobně budete mít jako dospěláci strach z vody. Možná jí přestanete důvěřovat a už nikdy plavat nebudete. Věšet hlavu ale nemusíte. V případě, že chcete problém vyřešit, řízená regresní terapie může vaše bloky uvolnit.

Prapodivné minulé životy. Realita nebo mýtus?

Regresní terapie také pracuje s tím, jaký byl váš minulý život. Pomáhá k návratu do vzpomínek s ním spojených. Minulé životy jsou však určitým terčem polemizujících představ. Mnoho lidí na ně nevěří a předpokládá, že obrazy, které můžeme ve své mysli vyvolat, jsou pouze jakýmisi bludy či fantazií. Řada zapálených příznivců regrese ale tyto názory vyvrací a nabízí neoblomné důkazy o tom, že minulý život je zkrátka realitou a má ho každý člověk na světě. Je tedy otázka, kde můžeme nalézt skutečnou pravdu. Pravděpodobně si ji chová každý v sobě. Ostatně víra v sebe může nastartovat mnoho léčebných procesů, jak z duchovního, tak z fyzického hlediska.

Jak regresní terapie probíhá a pro koho není vhodná?

Pokud byste si představovali, že regrese je stavem hypnotickým, byli byste na omylu. Při terapii je vaše vědomí pouze relaxované a celý proces se v podstatě podobá meditaci. Terapeut vám poskytne příjemné místo na lehátku, nebo v křesle a vy se pak jen rozpovídáte, co byste potřebovali pomocí regresní terapie vyřešit. Následně se během své „cesty do minulosti“ na problém plně soustředíte. Při meditaci máte standardně zavřené oči a celkově se uvolníte. Odborník vás nasměruje svými slovy přesně tam, kde se může nacházet řešení vašeho bloku. Průběžně a nahlas sdělujete své pocity, prožitky a obrazy, které vytanou ve vaší mysli. Terapeut si nejspíš zaznamená důležité body a poznámky s vámi na konci probere. Po několika sezeních se tak můžete snadno dobrat zdárného odblokování traumatického zážitku. Celou dobu prakticky pracujete se svým podvědomím a probouzíte dávno zapomenuté. Vyvarovat by se měli regresi ti lidé, kteří aktuálně prožívají bolestné trauma či náročné životní události.

Regrese pomáhá nejen při fóbiích

V první řadě je potřeba si uvědomit, že regresní terapie nemůže v případě duševních potíží plně nahradit odbornou psychoterapeutickou, psychiatrickou a psychologickou léčbu. Je jen určitým doplňkem, který je schopný proces uzdravování urychlit nebo podpořit. Kromě strachů a hluboce zakořeněných fóbií lze pomocí regrese řešit i nevysvětlitelné propuknutí chronických onemocnění, dávno zapomenutá traumata spojená s násilím v dětství, nebo ztrátou blízké osoby. Vždy se musí jednat o již prožité události, které jsou zasunuté někde v podvědomí. Akutní stavy může regresivní terapie pouze zhoršit, proto se v této fázi nedoporučuje. Kromě jiného je regrese skvělá i v případě, že chcete působit více sebevědomě a potřebujete se zbavit ostychu vůči druhým lidem. Při zahájení terapií, které vás navrací do minulosti, je potřeba být otevřený všemu, co k vám přichází. A důležité je také věřit, že se problém podaří vyřešit a vy se zase budete moci plně nadechnout a žít podle svých představ.

Autorka se tematikou dlouhodobě zabývá a vychází ze svým vlastních zkušeností.