V době ne tak úplně dávné se představa, že bychom mohli svou psychikou ovlivňovat náš fyzický stav, jevila přinejmenším jako pošetilost. Ovšem vývoj je nezastavitelný a záležitosti, které se kdysi zdály být nereálné a ne vždy zcela vědecky podložené, se dostávají do popředí našeho uvažování a zkoumání. A síla naší psychiky je v současné době jednoduše nezpochybnitelná.

Psychosomatika už dávno není jen pojem ze slovníku cizích slov. Co ale tento termín znamená a jak funguje? Je složen ze dvou řeckých slov označujících duši, neboli psyché, a tělo – soma. Zjednodušeně řečeno, jde o úzké propojení a vzájemné ovlivňování psychické a fyzické stránky člověka. V praxi to znamená, že náš psychický stav přímo ovlivňuje naše fyzické zdraví.

Stres způsobuje drtivou většinu nemocí

Naše tělo nás upozorňuje na problémy v psychické rovině fyzickými příznaky, které se dříve nebo později pravděpodobně projeví jako nemoc, pokud tyto varovné signály budeme přehlížet. Stres je příčinou obrovského procenta zdravotních problémů, jejichž příčinu nedokážou odhalit několikerá vyšetření. Může se projevit bolestmi břicha, hlavy, alergií, nachlazením, kožními potížemi, a někdy může dlouhodobá psychická nepohoda nebo trápení skončit mnohem vážnějšími chronickými nemocemi.

Pozitivní jedině duchem

Na léčbu psychosomatických potíží jsou tedy běžné léky většinou krátké, jediná účinná léčba je pravidelná péče o naše psychické zdraví. Pokud jsme dlouhodobě ve stresu, frustrovaní, naštvaní nebo úzkostliví, musíme počítat s výrazným oslabením imunity. Nejlepší prevencí všech nemocí je pozitivní přístup k životu, eliminace stresu, zdravý životní styl a dostatek nejen pohybu, ale i odpočinku.

Hoďte se do klidu

Prvním krokem ke změně životního stylu a k uzdravení je v prvé řadě zvolnění. Jakékoliv fyzické projevy nemoci jsou signálem, že děláme něco špatně. Smyslem našeho života by nemělo být zůstávat v práci až nadoraz, nahromadit co největší jmění a umřít uštvaný a nešťastný.

Důležitý je úsměv na rtech, pozitivně naladění lidé, kteří nás obklopují a užívání si každé minuty našeho krátkého a skromného života.

Při tvorbě článku autorka využila svých vědomostí, zkušeností a veřejně dostupných informačních zdrojů.