Prostředí kolem nás je odrazem nás samotných. Stejně jako se chceme cítit dobře sami v sobě, chceme se cítit dobře i v prostředí, kde trávíme nejvíce času. A protože je naše okolí odrazem nás samotných, prací na sobě proměňujeme prostředí, ve kterém žijeme a naopak. Pojďte se s námi zamyslet nad tím, čím se denně obklopujeme a jaký to na nás má vliv.

Způsob, jakým utváříme prostor kolem sebe

Naše okolí je odrazem našeho vnitřního nastavení. Energií, v kterých se pohybujeme. Stejně jako si do života přitahujeme určité situace, přitahujeme si také prostředí, v kterém se nacházíme. Utváříme ho skrze to, jak se cítíme, jak vnímáme sebe sama, skrze naše priority a styl života. Ten je utvořen nejen tím, jací jsme uvnitř, na základě čeho se rozhodujeme a co představujeme, ale také dobou, v níž žijeme, kulturními a společenskými podmínkami.

Kulturní prostředí a výchova, kterou jsme v dětství prošli, přirozeně utvořily náš vkus a způsob života. Pokud jsme vyrůstali na venkově, náš přístup k životu bude více praktický a spojený s přírodou než u člověka, který prožil dětství v centrum města bez kontaktu se Zemí a sebou sama. Náš domov může být hřejivý, ale také odcizený. Napovídá, jaký máme vztah k sobě sama.

Při zařizování domova můžeme vycházet čistě z našeho vlastního cítění nebo si můžeme nechat napovědět tradicí, která je nám blízká. Od tradičních malovaných hrníčků a cibulových talířů až po orientální sošky božstev. Jako dekoraci můžeme vybrat něco, co pro nás má skrytý význam, například cukřenku po prababičce nebo se obrátit na roky používané symboly a dekorace, které postupem času získaly určitý egregor.

Buddha, Ganéša a další bohové

Na své duchovní cestě můžete pocítit touhu zobrazit ve svém prostředí symbol, představující určité pojetí Boha, Nekonečna, které nás obklopuje nebo historické postavy, jejíž určitý aspekt se může stát inspirací pro vlastní vývoj. Oblíbenou je například soška Buddhy. Samotný výraz, který je dnes používám spíše pro označení historické postavy Siddhártha Gautama, který došel k osvícení, je ve svém původním významu označením pro bytost, která dosáhla úplné plnosti a vymanila se z koloběhu inkarnací. Další oblíbenou ikonou je například Ganéša, zobrazení indického Boha v podobě člověka se sloní hlavou a čtyřmi pažemi.

Kameny jako společníci

Mezi oblíbené dekorace patří kameny, které nám pomáhají harmonizovat prostor, učí nás, chrání, pomáhají nám uzdravit naše vnitřní zranění a jsou nám blízkými společníky.

Kameny si vždy vybírejte intuitivně a nechte ten správný, ať si vás přitáhne, ať už jste na veletrhu drahých kamenů nebo na svém oblíbeném místě v přírodě. Jsou však některé kameny, které se do interiéru vyloženě hodí. Jsou jimi například křišťál, představující čistotu nebo turmalín chránící náš před zářením elektroniky.

Nezapomínejte o kameny pravidelně pečovat a čistit je od negativních energií, které do sebe nasají. Kameny je vhodné čistit pod tekoucí vodou nebo je například zakopat do země. Záleží na konkrétním kamenu.

Oltář jako součást prostoru

V životním prostředí by neměl chybět ani oltář. Prostor, který bude vyhrazen pro zapálení svíčky, vonné tyčinky a umístění kamenů a dalších předmětů, které pro vás mají hlubší význam. Prostor, který bude jen váš vlastní, s energiemi, které do něj sami vložíte.

Pro jeho vytvoření můžete použít zajímavou poličku, dřevěnou truhlu nebo třeba starý šicí stůl po babičce. U oltáře by měl být dostatek prostoru pro samotnou meditaci a zároveň by měl být v místě, kde vás nebude nikdo rušit.

Článek vychází z mých vlastních poznatků a zkušeností.