Jako lidé míváme rozmanité vlastnosti a genetické předpoklady. Pocity však prožíváme všichni obdobně, ať se jedná o lásku, štěstí, klid nebo třeba vztek a hněv. Pozitivní emoce jsou pro organismus přínosné, jak ale pracovat s těmi negativními, aby vám neublížili? Konkrétně třeba již zmíněný hněv, který můžete pociťovat jak k sobě, tak třeba k druhým.

Kde se hněv bere?

Jistě jste již několikrát za svůj život pocítili nával zuřivosti, zkrátka jste se na někoho/něco zlobili – a je vcelku bezpředmětné, zda to mělo důvod či nikoliv. Zamýšleli jste se v ten konkrétní moment, co vlastně váš hněv způsobilo? Co bylo jeho spouštěčem? Psychologové tvrdí, že nejčastěji se lidé hněvají, pokud jsou přepracovaní, vystresovaní nebo frustrovaní. Zkrátka pociťují vnitřní tlak, který potřebují nějak uvolnit. Někdy ale použijí nevhodné metody, a tak se dostávají do konfliktů, hádek, nepříjemností a podobně. Jde to ale i jinak!

Co se stane, když svůj hněv potlačíte?

Potlačování negativních pocitů nikam nevede. Pokud se hněvem necháte vláčet, můžete se potýkat s následujícími psychickými a fyzickými obtížemi:

  • pocit dlouhodobého smutku, neschopnost radovat se ze života
  • neschopnost relaxace a odpočinku
  • zmatenost
  • nedostatečná sebeláska a vysoké nároky na vlastní osobu
  • absence motivace
  • emocionální otupělost a letargie
  • časté migrény či prosté bolesti hlavy
  • zažívací potíže
  • chronický kašel

Kumulace hněvu může taktéž vést až k rozpadu mezilidských vztahů a vnitřní nespokojenosti v rodině, partnerství či přátelství. V nejhorších případech způsobí i sociální izolaci, deprese, paranoiu či pasivně agresivní chování vůči okolí.

Ventilace pocitů: Pozitivní versus negativní směr

Své jednání řídíte jedině vy sami. Každý den se rozhodujete, jaké budou vaše další kroky. Mysl je tedy mocná čarodějka a dokáže zázraky. I když máte v hněvu mžitky před očima, měli byste aspoň zkusit ovládnout se. Přeorientovat tuto negativní energii nebo ji poslat tam, kde bude produktivně zužitkována. Považujete to za nesmysl? Pak vás čeká víc práce, než byste si dokázali představit. Hněv zatemňuje mysl, proto se navztekaný člověk nedokáže leckdy ovládat a dělá věci, kterých může později litovat. Co se ale stane, když svůj vztek prostě zužitkujete, pustíte zdravě ven a nenecháte se jím ovládnout?

Jakým způsobem ventilovat hněv?

A nyní přecházíme k tomu nejdůležitějšímu – jak zdravě ventilovat negativní pocity spojené s hněvem. Prvně můžete vsadit na jakýkoliv zajímavý sport, který si oblíbíte. K ventilaci vzteku může pomoct například box, judo, karate nebo i prostý běh! Pohybová aktivita okysličí váš mozek, do oběhu se vyplaví hormony štěstí a vy budete mít hned „jasnější hlavu“. Dalším způsobem ventilace hněvu může být určitý rituál, který bude mít očistný charakter – např. roztrhání kousku papíru, tlučení do polštáře, vypsaní se do deníku nebo namalování abstraktního obrazu, do kterého vtisknete své emoce. Dělat se dá tedy ledacos.

Pomoci může v návalu vzteku i odebrání se do klidného útočiště, kde budete se svými myšlenkami úplně sami. Užitečná v tomto ohledu bývá i tzv. vizualizace člověka či věci, která vás rozčiluje a představení si řešení vašeho hněvu. V rámci tohoto sebe léčení klidně plakejte, vykřičte se a vydupejte. Vyndejte ze sebe to zlé (v rámci možností a společenských konvencí, samozřejmě). Uvidíte, že se začnete cítit daleko lépe!

Při tvorbě článku autorka využila svých vědomostí, zkušeností a veřejně dostupných informačních zdrojů.

5 Symptoms of Repressed Anger | Psychology Today, Jaký vliv má vztek na náš život a jak se s ním naučit pracovat?— Hedepy, Naučte se bezpečně ventilovat vztek. Pomůže běh nebo trhání novin – iDNES.cz