Pocítili jste mnohokrát, že snad do tohoto světa ani nepatříte? Vězte, že v tom nejste sami. Takových lidí je na světě možná více, než si myslíte. Nehledejte v tom však nic nadpřirozeného. Tento fakt má totiž mnohem racionálnější základ. Pojďte společně s námi pochopit, proč někdy nevíte, čí jste, nebo proč se cítíte sami, uprostřed ničeho.

Důvody, které mohou vést k vnitřnímu zmatku a odpojení se od sebe a společnosti

Čas od času se může každý cítit na tomto světě jako mimozemský jedinec, kterému nikdo nerozumí. A to obzvlášť tehdy, pokud je daleko vnímavější vůči vnějším podnětům a oproti druhým lidem. Zde je několik indicií k pochopení toho, proč možná pociťujete odpoutání se od sebe samotných i svého okolí:

  1. Emoce si necháváte pro sebe a jste uzavřený typ člověka. Pro okolí se můžete jevit jako nepřístupní a chladní, vy ale máte jen svůj vlastní emoční svět, který nedáváte na odiv druhým. Možná jste i více přemýšliví a potřebujete dostatek času pro sebe o samotě.
  2. Jste hypersenzitivní na okolní podněty. Lidé se zvýšenou citlivostí a empatií to nemívají v hektickém a leckdy i agresivním světě jednoduché. Právě ti jsou nejvíce náchylní k pocitům typu „nepatřím do tohoto světa“.
  3. Přestali jste si věřit. Pocity spojené s odpojením se od okolí jsou jen domnělé. Obvykle souvisí pouze s tím, že jste se odpojili od sebe samotných. Přestali jste naslouchat svému nitru a vytvořili jste si nízké sebevědomí.
  4. Nemáte kolem sebe silné mezilidské vazby. To neznamená, že byste měli mít minimálně deset přátel. Je to především o intenzitě napojení se na druhé. Jsou-li vaše kontakty spíše povrchní, můžete snadno podlehnout myšlence, že do tohoto světa nepatříte – protože si nemáte s nikým co říct.
  5. Ztratili jste smysl svého života. Nezřídka kdy se stává, že někteří lidé ztratí snahu se sebou cokoliv dělat. Prostě rezignují a tím se odpojí od sebe i okolí. Příčinou může být duševní onemocnění, ztráta milovaného člověka nebo jiná emočně složitá událost.

Co můžete udělat pro to, abyste se zase na sebe samotné napojili a přestali mít pocit odcizení?

Pokud toužíte opět po tom souznít sami se sebou i se svým okolím a chcete se zároveň zbavit pocitu „nikam nepatřím“, zaměřte se na tyto životní body:

  • Jestli nechcete o svých emocích s nikým mluvit, alespoň se z nich vypište do deníku. Uleví se vám a srovnáte si myšlenky.
  • Stanovte si určité hranice v mezilidském kontaktu a vyhýbejte se lidem, s kterými vám není příjemně – mohou to být emoční upíři. Tak ochráníte svou duši v případě hypersenzitivity.
  • V případě regulérního duševního onemocnění se nestyďte navštívit psychologa nebo psychoterapeuta.
  • Pohovořte si o svých pocitech s někým, komu věříte. Možná vás správně nasměruje a vy najednou najdete sami sebe.
  • Mějte hlubší smysl života. To znamená, abyste nežili pouze na povrchní bázi a vytvářeli si neopakovatelné a intenzivní zážitky i silné vazby s blízkými lidmi.

Zkuste se odpoutat od moderních technologií, aspoň na chvíli

Pocit, že nepatříte do tohoto světa, mohou umocňovat i moderní technologie – respektive nejvíce sociální sítě a média. Jsme totiž neustále obklopeni nějakými informacemi, kterým leckdy nerozumíme nebo s nimi nesouzníme. Proto je vhodné se na nějaký čas od těchto masmédií odpoutat (tj. vypněte televizi a omezte používání mobilu i počítače) a nechat věci prostě jen tak plynout. To napomůže také k tomu, srovnat si myšlenky a své vlastní hodnoty. Zkuste to! Je to velmi duchovně obohacující.

 

Autorka při tvorbě článku využila svých vlastních znalostí problematiky a veřejně dostupných informačních zdrojů.

Zdroj: ‘Why Do I Feel Like I Don’t Belong Anywhere?’ 7 Basic Reasons (powerofmisfits.com) a I feel like I don’t belong in this world | by Margaret Sitawa | ILLUMINATION | Medium