Odvážní lidé jsou šťastnější? Podobné otázky vás mohou pěkně znepokojit, zvlášť pokud mezi odvážlivce zrovna moc nepatříte. Dobrou zprávou je, že odvahu v sobě můžete probudit. Každý, kdo chce vytvořit něco nového nebo něco zásadního změnit, potřebuje kromě nápadů, plánů a vizí především jedno – odvahu.

Zejména ženy se riskantním rozhodnutím často vyhýbají, ale rozhodně nejde jen o jejich problém. Všichni, kdo trpí nedostatkem sebeúcty a víry ve vlastní jedinečnost, trpí tím, že nemohou naplno využít svůj potenciál. Je opravdu nutné pustit se do změny a nějakou tu odvahu v sobě vzkřísit, protože jinak bráníte i vlastnímu osobnímu rozvoji. A to je přeci škoda, nemyslíte?

Pro příště v první řadě žádné další bědování nad promeškanými šancemi, trpkými životními zkušenostmi, zklamáními či jinými ranami osudu. Je nutné, abyste se naučili prolomit staré vzorce chování a začali sami sebe akceptovat místo toho, že budete čekat na přijetí od druhých. Zdravá sebeúcta může představovat kompas pro celý váš život a vytvořit základ pro vnitřní stabilitu a zdravé mezilidské vztahy.

Kdy je změna nutná

Skrytá nespokojenost je jasným znamením toho, že je načase opustit svou komfortní zónu a začít pracovat na svém rozvoji.  Jenže… překročit hranice nebývá zrovna snadné. Staré zvyky běží zcela automaticky podle systému, který je hluboko zakořeněn ve vašem podvědomí. To, co znáte, vám totiž dává pocit bezpečí a důvěry, i když ve skutečnosti nemusí jít vždy o něco dobrého.

Mnoho lidí proto zůstává ve vztazích, v zaměstnání či jiných rutinách, díky nimž jsou nešťastní. Raději vydrží cokoliv než změnu. Obvykle je to nedůvěra ve vlastní život, schopnosti a dovednosti, co vězí za vším tím váháním a neochotou objevovat své nové stránky. Pokud je to právě váš případ, zřejmě si vždy a u všeho představujete ty nejhorší scénáře a na možné pozitivní účinky změny už jste asi úplně zapomněli.

Odvaha a její probouzení

Předpokládejme tedy, že jste zcela pohlceni podceňováním se. Pro začátek si zkuste říkat nahlas následující věty, i když vám to bude připadat směšné a divné. Možná to zní bláznivě, ale funguje to. 

Nahlas si opakujte:

  • „Jsem plný/á naděje a důvěry sám/sama v sebe.“
  • „Věřím sám/sama sobě a svým zvláštním schopnostem a dovednostem.“
  • „Věnuji pozornost svému nitru a vědomě si volím zdravé myšlenky. Vím totiž, že jsem tím, 

co si myslím.“

  • „Jsem úspěšný/á ve všem, co dělám, a dokážu překlenout i těžké chvíle, kdy se nedaří.“
  • „Činím rozhodnutí a věřím v ten nejlepší výsledek.“

K rozvinutí odvahy může přispět také diskuze s lidmi, kteří ve vás věří. Přeci jen ne vždy víte, co za vaší nejistotou vězí. A třeba máte jen pocit, že chystané rozhodnutí je špatné. Rozhovor s někým blízkým, kdo vás dobře zná a zná i vaši životní situaci, vám může poskytnout mnoho nových úhlů pohledu, podpořit vás v tom, co je dobré, a celkově vás posílit v rozhodování.

Zásadní roli tady hraje vaše vůle chtít něco dokončit. Jestliže vám chybí patřičná výdrž, nikdy se nedozvíte, zda jste se vydali správnou cestou, a ani vnitřních pochybností se nikdy nezbavíte.

Odvaha vyžaduje investici 

Dalším nutným krokem, jakmile se již jednou rozhodnete, je investovat veškerou energii do své vize. Teď už není čas na pochybnosti ani na to, abyste věci dělali jen napůl. Ochota zariskovat a věřit ve své rozhodnutí, opravdu vedou v životě k větším úspěchům a s nimi spojených pocitů spokojenosti. Vaše životní štěstí skutečně závisí na tom, jak moc si věříte.

Pro váš život je odvaha nesmírně důležitá i proto, že se bez ní nemůžete nijak rozvíjet. Ostatně, odvaha je opakem strachu a strach vždy ochromuje a blokuje životní energii. Ve chvíli, kdy něco risknete, vaše odvaha pokaždé o kousek vzroste. A naopak, čím víc váháte, tím se zvyšuje váš strach.

Je to zvláštní, ale lidé si častěji změnu spojují s něčím negativním. Neexistují žádné důkazy, které by takové tvrzení podpořily, ba naopak, zkušenosti lidí, kteří prošli nějakou zásadní změnou, jsou ve většině případů pozitivní. Je na místě věřit, že to život s námi myslí dobře a že změna a odvaha se vyplácí.

Odvaha versus pochybnosti

Lidé často utlumí svá přání a vize hned v zárodku, protože se bojí, že budou zklamaní. Jenže skepse a pochybnosti jsou nutnou součástí jakéhokoli procesu změny. Rozhodující je, zda se pochybami necháte ovládnout nebo jim budete čelit.

Obavy jsou samostatnou a dost komplikovanou oblastí psychického života nás všech. Nikdy by neměly převzít kontrolu nad našimi životy a bránit nám v další cestě vpřed. Na druhou stranu ale obavy nesmíte potlačovat a dělat, že neexistují, je potřeba je přijímat, dát jim potřebný prostor a otevřeně o nich mluvit. Nicméně pozornost, kterou obavám věnujeme, by nikdy neměla být větší než pozornost, kterou věnujeme dosažení svého cíle. Vybalancovat odvahu a obavy je opravdu těžké, ale jsou tu věci, které vám s tím mohou pomoci.

Odvaha a nadšení

Většinu své pozornosti zkuste zaměřit na věci, které vás inspirují. Najděte ve svém životě činnosti, které vás zajímají a baví. Sepište si seznam toho, co vám dělá radost. Co vás dokáže vždycky nadchnout a nabít vás novou energií? Hlídejte si nadšení a stýkejte se s nadšenými a inspirativními lidmi, aby váš entuziasmus jen tak snadno nevyprchal.

Pokud budete prožívat své nadšení, povzbudíte také svou odvahu. Máte-li onu energii, kterou přináší věci, které vám přinášejí radost, vaše odvaha se může stát nezlomitelnou. Navíc budete svou odvahu šířit mezi ostatní a povzbudíte i další lidi.

Zkuste každý den v sobě probudit tu nejlepší verzi sebe sama a jděte příkladem ostatním. Váš život se stane naplněným, naplňujícím a šťastným.

Autorka se tématem dlouhodobě zabývá a čerpá ze svých zkušeností.