Strach, úzkost, pocity zoufalství, snaha se něčemu v životě vyhnout, ať už to prožíváme skrze jakékoli emoce, často se ocitneme v situaci, která nás silně přitahuje nebo naopak odpuzuje. V takovém případě může být těžké rozlišit, zda nás na něco upozorňuje intuice nebo zda naopak cítíme skrze vlastní nezpracované emoce, které nás vedou špatným směrem.

Strach jako kormidlo našeho života

Někdy to není intuice, ale strach, který nás v životě vede špatným směrem. Máme pocit, že se rozhodujeme na základě vlastního cítění. Skrze co ve skutečnosti cítíme, je naše nezpracované podvědomí, které si v sobě neseme z dětství.

Schopnost rozhodovat se nezávisle na svém strachu a dalších negativních emocích lze vytříbit prostřednictvím vědomého přístupu. A to v každém konkrétním momentě vlastního života. Ať už v sobě řešíte cokoli, rozhodujete se sami nebo v kolektivu. Ať už řešíte nějakou situaci s partnerem nebo s dětmi, v každém momentě si uvědomujte, jak se cítíte a z jakých emocí jednáte. Skutečně nechce pustit dítě na školní tábor, protože by se mu mohlo něco stát, nebo jsou to vaše strachy z dětství? Opravdu vám vadí na partnerovi určitý typ chování nebo jste se jen v dětství od mámy naučila, že je potřeba za tohle partnera kárat? Máte teď podvědomý strach, že když to nedodržíte, nebudete mít ideální vztah?

Umění být v Pravdě

Zkuste být více pravdiví k sobě sama a řídit se vlastní intuicí a tím, jak se skutečně cítíte. Začněte se cítit sami v sobě. Zkuste se propracovat skrze všechny ty nezpracované bloky, emoce a pocity ke svému vlastnímu nitru a podívejte se, kým skutečně jste. Protože jedině pokud budete pravdiví sami k sobě, život vám ochotně nabídne to, v čem se budete cítit dobře.

Zapomeňte na všechna očekávání druhých, na to v čem jste byli vychováni a co si od vás slibovali rodiče. Na rady přátel a dobře míněné rady partnera. Protože i když to myslí dobře, i oni s vámi mohou jednat z podvědomých bloků a strachů, aniž by si to uvědomovali.

Zavřete oči, ponořte se do sebe a jen dýchejte. Nechte odplynout všechny myšlenky a vciťte se do sebe, podívejte se, jak se cítíte, jak vnímáte své okolí. Nechte odplynout vše, co pramení z rozumu a co by vám mohlo překážet na vaší vnitřní cestě k sobě sama. Pokaždé, když se budete cítit zahlceni, stačí několik hlubokých nádechů. Během nich necháte odejít vše, co nepramení přímo z Vás a s čím vnitřně nesouzníte.

Nepřijetí pravdy

Teď už v sobě pravdu umíte rozpoznat. Někdy se může zdát, že s pravdou nesouzníme. Něco v sobě vnímáme, považujeme to za opravdové a přesto je pro nás těžké to v sobě přijmout. V takovém případě si lze uvědomit, že ani pravda není jedna jediná a může v sobě nést mnoho podob. Není-li vám něco příjemné, můžete se na to podívat z více úhlů pohledu. Můžete přistupovat k dané věci z pozice, která vám bude vyhovovat.

„Nikdy se netrap věcmi, které nemůžeš změnit. Změň svůj úhel pohledu na pravdu.“

Sri Chinmoy

Například bude-li vás chtít partner vzít na dovolenou, kde to nemáte rádi, můžete v sobě pravdivě cítit, že to s vámi nesouzní a na dovolenou nejet. Také se můžete nacítit na pocit ze společného času s partnerem. Na pocit vděčnosti za to, že s vámi chce sdílet něco, co je jemu osobně blízké a vzít to jako příležitost k dalšímu sblížení. Najít v sobě tu rovinu, ve které se budete cítit dobře.

Jakmile poznáte, v čem se cítíte dobře a v čem nikoli, dokážete se naladit do svého nitra a budete k sobě pravdiví. Naučíte se rozeznávat tenkou hranici toho, co je pro vás ještě v pravdě a kde už jdete sami přes sebe. Naučíte se ve vztazích rozpoznat tu tenkou linii mezi tím, kdy něco děláte s Láskou a kdy vám nevadí lehce překročit sebe sama a kdy naopak už je to pro vás příliš.

Podobné momenty byste si neměli uvědomovat jen u velkých věcí jako je dovolená, ale u každodenních drobností. Protože právě z nich se skládá převážná část vašeho života a pokud půjdete ve vztazích k druhým nebo sami k sobě často přes sebe, vztahy se vám postupně zprotiví a bude o to těžší se z toho později vymanit.

Autorka se tematice dlouhodobě věnuje a vychází ze svých vlastních zkušeností.