O strachu, úzkosti a panické poruše už toho bylo řečeno a napsáno možná víc, než je zdrávo. Na druhou stranu se bezesporu z velké části jedná o civilizační poruchy, a tak má bohužel alespoň jednou za život s některým typem tohoto problému zkušenost většina z nás.

Nebudeme se teď zabývat tím, kdy úzkostná porucha vznikne následkem nějaké události nebo životem ve stresujících či nevyhovujících podmínkách a kdy je způsobena chemickou nerovnováhou v mozku. Jde o to, že se na celý problém dá nazírat jiným úhlem pohledu a léčit ho jiným způsobem, jako to udělal Klaus Bernhardt.

Úzkost a panika jsou „normální“

Kvůli neustálým podnětům překračujícím přirozeně nastavené hranice se v mozku lidí stižených úzkostí a souvisejícími poruchami se v mozku utvořilo nové spojení mezi neurony. A toto spojení se jen tak samo od sebe nevytratí, jde o zaběhnutý vzorec, o určité schéma. Podle Bernhardta je proto při léčbě zásadně důležité klást důraz právě na formování mozku.

Rodíme se pouze se dvěma druhy strachu

Je až šokující, že od narození se bojíme pouze výšky a hluku. Ničeho jiného. Všechny ostatní strachy jsou získané, tedy naučené. Když jsme se je tedy naučili, proč se je také neodnaučíme? Proč takovou situaci nezměníme? Rada, abyste provedli právě takovou změnu, se omílá všude a stále, jen se různí metody, jak toho lze účinně dosáhnout.

Při každé terapii ostatně jde o to, abyste zpracovali skutečnosti a souvislosti, a tak dosáhli změn v mozkových propojeních. K tomu pomáhá nová zkušenost, která vytvoří nové spoje a překryje původní nefunkční vzorce.

Práce se smysly

Při aktivování úzkosti sehrávají smyly klíčovou roli. Až 98 % úzkosti má původ ve zraku, sluchu nebo ve hmatu. Smyslové kanály se dotýkají velmi starých mozkových struktur, a právě zapojení smyslů znásobuje nová propojení mezi neurony.

Na práci se smysly navazuje teorie 10ti vět. Klienti v terapii (nebo v samoléčbě) se nejprve mají zamyslet nad tím negativním ve svém životě, a potom sepsat 10 vět – konkrétních kroků, které jsou možné udělat pro změnu. Cíle by měli být reálné a pozitivně formulované.

Podívejme se na příklad. Dejme tomu, že vás trápí strach. Cíl by pak mohl být formulován třeba takto: „Jsem odvážný a sebevědomý.“ Představte si, co by to v praxi znamenalo a co byste přitom cítili – a zapojte všech 5 smyslů.

Každý den dostane příležitost jedna z vámi sepsaných 10ti vět, kterou se budete zaobírat zhruba 20 minut. A tak stále dokola. Představovat si, jaké by to bylo. A co byste cítili všemi svými smysly.

K vyléčení stačí 3 týdny

Jestliže tedy zapojíme všech 5 smyslů a vždy si „ohmatáme“ všech 10 vět, 10 detailů a představ, vyjde nám hned několik nových spojů mezi neurony, která se s postupujícím cvičením budou neustále rozrůstat a prohlubovat. A to už je značné přeprogramování mozku. Dobrou radou je provádět toto cvičení před spánkem, nové informace se tak lépe uloží a posílí.

Celý proces cvičení prý trvá pouhé 3 týdny, tedy přesněji, nejméně 3 týdny. Po této době už jsou nová propojení mezi neurony dost silné na to, aby se tato (již zaběhnutá) dostala z podvědomí do vědomí, a bylo dále možné vědomě měnit nastavení. Pak je ovšem potřeba ve cvičení pokračovat několik dalších měsíců, nicméně stačí už pouze 5 minut denně.

Nelze než doporučit, vyzkoušet a vyléčit se

Lidé, kteří tento typ terapie absolvovali si ji pochvalují jako „perfektní návod na relativně rychlou úlevu od úzkostí a paniky“.

Mimo to jde snad o první terapeutický počin, který netvrdí, že si člověk nejdříve musí přijít na všechna možná i nemožná traumata od dětství až po dospělost, a následně je zpracovat, aby se mohl nepříjemných pocitů zbavit. Pro psychology je to možná překvapení, ale opravdu ne všichni ta traumata vůbec mají.

Velký díl úlevy lidé pociťují už jenom v tom, když zjistí, že nejsou nemocní a nemají psychiku v háji jen proto, že jim některé situace v životě dělají vrásky na čele. Toto uvědomění je zlomové. Samotné techniky jsou jednoduché na pochopení a opravdu začínají fungovat velice rychle.

Jestliže celý život bojujete s úzkostí a panikou všemi možnými i nemožnými způsoby, zkuste se tentokrát inspirovat těmi, kdo terapií úspěšně prošli, a tentokrát místo hledání traumat „pouze“ využijte sílu a moc svých 5ti smyslů.

Autorka se problematikou dlouhodobě zabývá a při tvorbě článku čerpala ze svých znalostí, zkušeností a veřejně dostupných odborných zdrojů.