Diskuse o tématech mezi nebem a zemí mohou být na jednu stranu vzrušující a na tu druhou zase tak trochu obávané. Zajímavé jsou například hovory o tom, zda skutečně existuje člověk, který dokáže jako médium komunikovat se zemřelými.

Takových lidí se ve společnosti objevuje nespočet, lze jim však věřit? V každém alternativním oboru existují přeci podvodníci. Pojďte si s námi osvětlit tohle tajemství.

Podle některých lidí smrt jako taková neexistuje

Mnoho senzitivních lidí, kteří se zabývají do značné míry duchovnem, tvrdí, že smrt v podstatě neexistuje. Mají za to, že se jedná pouze o přechod z fyzické roviny do té duchovní. Proto se mohou média s těmito „dušemi“ z jiné dimenze spojit, díky své zvýšené intuici a vnímavosti. Tento názor razí i psychoterapeutka a médium Kellee Whitová.

Pozor na podvodníky! Jak poznat dobré médium?

Chtěli byste si prožít zkušenost, která je tak trochu mimo smyslové vnímání? Toužíte si vyjasnit nějaké skutečnosti, které jste nestihli vyřešit za života blízkého zemřelého? Potom můžete kontaktovat člověka, který si říká médium. Zpravidla dejte na doporučení lidí, kteří s ním již měli pozitivní zkušenost. Počítejte také s tím, že můžete z větší části natrefit na podvodníky. Ti se vás budou manipulativně vyptávat na blízkého po smrti a v podstatě vám nic nového a překvapivého neřeknou.

Důležitou vlastností opravdového média je empatie, tj. tento člověk by tedy měl chápat váš smutek i ztrátu. Také by měl poskytnout bez jakéhokoliv rozhovoru s vámi či příbuznými jasné důkazy o tom, že se zemřelým „komunikoval“. Sdělí vám tedy jeho jméno, data a konkrétní okolnosti smrti. To může být ve výsledku skutečně šokující. Některá média kromě jiného předávají svým příbuzným různé vzkazy.

Médiem se pravděpodobně nemůže stát každý

Zvýšená citlivost na vjemy a lidi kolem vás nemusí hned předznamenávat to, že se stanete médiem nebo jasnovidcem. Rozpoznat výjimečné schopnosti však můžete už od útlého věku, kdy doslova cítíte přítomnost jiných bytostí nebo vnímáte určité zprávy, které k vám přichází odněkud z neznáma. Jako dítě vás tyto zprávy mohou mást a děsit, když ale přetrvají do dospělosti, zjistíte, že jste jiní. Pak je potřeba s tím pracovat, rozvíjet tyto schopnosti, pakliže se chcete skutečně médiem stát. Dá se tedy říct, že s jakýmsi mimosmyslovým vnímáním se nejspíš lidé rodí. Zdá se to být neracionální, nevysvětlitelné, ale bývá tomu tak.

Jak pracuje médium?

Dá se říct, že každý člověk označovaný za médium, pracuje odlišným způsobem. Každému totiž vyhovuje něco jiného. Jeden například vykládá tarotové karty, druhý si kreslí, čmárá nebo píše na papír, třetí používá osobní předměty zemřelého k „napojení“. Je to velice různorodé. Mnozí lidé označovaní jako média však říkají, že s lidmi po smrti nehovoří tváří v tvář, jako by stáli v místnosti, ale dostávají jen drobné útržky nebo nápovědy z jejich života. Z těch pak skládají příběh, který prezentují pozůstalým. Ti by naopak měli být velmi trpěliví a otevření nehmotné zkušenosti.

Médium vám nemusí dát odpovědi na otázky. Pomoci však může vaše intuice

Hmotný svět může bohužel u některých lidí způsobovat potlačování šestého smyslu neboli intuice. Existuje hned několik důvodů, proč tomu tak může být třeba u vás:

  • Strach: podlehli jste přeneseným zkušenostem a přesvědčením z rodiny nebo společenským dogmatům. Máte obavy, že budete divní, když začnete naslouchat něčemu nadpřirozenému, co s materiálním životem nesouvisí.
  • Hektický život: moderní technologie mohou být zhoubou pro váš duchovní život. Žijete v neustálém presu, stresu a nedokážete se soustředit pouze na své myšlenky a pocity.
  • Odpojení se od své podstaty: abnormální soustředěnost na materiálno způsobila, že jste se odpojili od své duchovní stránky. Nedokážete tak meditovat, uvolnit se či relaxovat.

21. století dává lidem mnohé, avšak také mnohé bere, pokud to dovolíte. Nemusíte zrovna vyhledávat člověka zvaného médium, abyste se napojili na něco „vyššího“. Stačí jen vnímat intenzivně sám sebe, vše kolem sebe a někdy se také zastavit. Život není maraton, měl by mít větší smysl než jen vydělávat peníze, budovat kariéru a rozšiřovat rodinu. Začněte se soustředit více na sebe, na své nitro a ono k vám „promluví“ a možná začnete vnímat i to, co vám bylo dosud skryté.

Autorka při tvorbě článku využila svých vlastních znalostí problematiky a veřejně dostupných informačních zdrojů (Zdroj: InStyle, OprahDaily).