Zatímco se situace se kolem zákazu spalovacích vozů v Evropě celkem uklidnila, a nakonec pravděpodobně úplně zakázány nebudou, na vzestupu je kvůli tomu další konflikt. Takzvaná e-paliva, na která budou moci spalovací vozy i po roce 2035 jezdit, se příliš nezamlouvají generálnímu řediteli Volkswagenu. Ten v nich žádný potenciál nevidí a je dle něj nesmysl, aby nahradily elektromobily.

K povolení spalovacích vozů i po roce 2035 vedl nesnadný boj

Evropská unie měla v plánu definitivně zakázat výrobu spalovacích vozů do roku 2035. Dle dohody, kterou mezi sebou členské státy na konci minulého roku vyjednaly, by se na celém území Evropské unie nemělo vyrobit ani jedno spalovací, hybridní či plug-in hybridní auto. Vyrábět by se směla jen vozidla čistě bezemisní, takže pouze čistě elektrická a vodíková.

Ovšem některé členské státy, mezi kterými byla i Česká republika, Německo, Polsko, Itálie a Maďarsko, se tomuto plánu postavily na odpor. Nelíbilo se jim především zanedbání e-paliv neboli syntetických paliv jako alternativní možnosti k bezemisnímu provozu automobilu se spalovacím motorem. Nakonec ale došlo k uzavření kompromisní dohody mezi Bruselem a nesouhlasícími členskými státy. Evropská komise z větší části přistupuje k návrhu a spalovací motory se dost možná budou moci vyrábět i po roce 2035, avšak jen s pohonem na syntetické palivo.

Generální ředitel Volkswagenu i přes to stále upřednostňuje elektromobily. Proč?

Podle Thomase Schäfera, nynějšího šéfa společnosti Volkswagen, pod kterou mimo jiné patří i česká Škoda Auto, je diskuze kolem e-paliv široce nepochopena, a ačkoliv mají svou roli ve stávajících vozových parcích, je podle jeho slov naprostý nesmysl, aby nahradily elektromobily. Tvrdí, že pro pokrytí současných potřeb už tak není dostatek energie, čemuž nenahrává fyzika výroby syntetických paliv, která je energeticky velmi náročná.

S názorem Schäfera však ostatní automobilky nesouhlasí

Například Porsche je opačného názoru a e-paliva prosazuje jako alternativu pro zákazníky, kteří nepropadli elektromobilitě a taky pro trhy mimo Evropu, kde elektrifikace neprobíhá tak rychle. I když samo Porsche elektromobily vyvíjí, nikdy se nezavázalo, že bude vyrábět jen elektromobily, a tak do syntetických paliv investuje mnoho.

Ovšem i pokud oba názory pomineme a podíváme se na fakta, zjistíme, že výroba e-paliv je skutečně velmi nákladná. K výrobě e-paliva je zapotřebí takové množství elektřiny, že provoz spalovacího auta na tento pohon vyžaduje sedmkrát více energie než elektromobil. Provoz nového spalovacího auta po roce 2035 může tedy vyjít pěkně draze. Oproti elektromobilu, například Volkswagenu ID. 4, který má náklady na provoz minimální, disponuje dojezdem přes 500 kilometrů a velmi tichým chodem, si nejen finančně zákazníci příliš nepolepší.

 

Autor se problematikou dlouhodobě zabývá a při tvorbě článku čerpal ze svých znalostí, zkušeností a veřejně dostupných informačních zdrojů.