Poznat vlastní duši a uvědomit si svou podstatu. Podobnými slovy bychom mohli vystihnout stav, kterého lze dosáhnout pomocí techniky Lotosového květu.

Podstata Lotosového květu

Podstata meditace zvané Lotosový květ spočívá v uvědomění si vlastní Duše, jejího poznání a uvědomění si hlubokého pocitu klidu a skutečnosti, že vše, co zdánlivě prožíváme, je pouhou iluzí. Lotosový květ nám pomáhá získat odstup, nadhled a uvědomit si, kdo je Vesmír (nebo Bůh, Energie, Všemohoucí… dosaďte si slovo, které je vám blízké), že se jedná o všudypřítomnou entitu, která je kolem nás, v nás, námi a my jsme jí. Pomáhá nám zůstat v Lásce i v těch nejtěžších okamžicích.

Technika Lotosového květu nám pomáhá zbavit se negativních myšlenek.

„Člověk se může dostat do vyššího světa, jen pokud si prožil ten nižší. Můžete dosáhnout vyššího světa, jen pokud jste prošli vší agónií a extází toho nižšího. Dřív než se lotos stane lotosem, musí se prodrat bahnem – a to bahno je náš svět.“

(Osho)

Technika Lotosového květu

Samotná technika spočívá v zasazení semínka lotosového květu do oblasti sluneční pleteně nebo-li solaru. Semínko vyklíčí díky naší Lásce. Kdykoli mu věnujeme pozornost a Lásku, vzkvétá a roste až do podoby nádherného květu, který s námi zůstává. Ve chvíli, kdy semínku věnujeme Lásku, vzdáváme se negativních myšlenek. Ve chvílích, kdy cítíme pocity stresu, úzkosti, napětí nebo strachu, stačí se zaměřit na květ v nás a nechat vše odplynout.

Ne vždy si to uvědomíme, ale často nejsme v přítomném okamžiku ve smyslu, že bychom dokázali od všeho vypnout a věnovat se dané činnosti. Mnoho lidí věnuje energii a čas představám nejrůznějších konfliktních situací, ať už těch, které proběhly nebo těch, které nenastaly a které si pouze představují.

Někomu vyroste Lotosový květ během pár minut, jinému to trvá týdny a někomu roky. Záleží na naší vlastní vnitřní síle, vůli a schopnosti se postupně oprostit od všeho, čím sami sebe stahujeme. Péče o Lotosový květ by měla probíhat neustále na úrovni vzdáleného kontrolovaného vědomí. Ve chvíli, kdy přestaneme Lotosový květ živit Láskou, začne uvadat. Prospívat bude, pokud budeme prožívat Lásku k sobě, vůči dalším lidem, životu i Vesmíru.

Semínko doporučuji zasadit rituálně, v okamžiku, který pro vás bude něčím silný nebo výjimečný. Někdy to přijde samo, ani to nemusíte plánovat.

Vše, co k vám bude v životě přicházet, se naučíte vnímat odlišným způsobem než dosud. V situacích, které pro vás byly dříve nepříjemné, budete cítit hluboký vnitřní klid a budete jimi procházet s lehkostí.

Článek vychází z mých vlastních zkušeností.