Mnoho psychologů i lidí samotných se vždy snažilo a stále snaží pochopit význam snů, najít smysl těchto poselství, obrazů a odrazů. Již ve starém Babylóně a Řecku slavní mudrcové považovali lidské sny za jakési ztělesnění komunikace s bohy, kteří měli v tehdejší době velmi významné místo v běžném životě.

Navíc se jednalo i o pohled do budoucna. Proroctví a věštění bylo velmi populární a v současné době je oblast ezoteriky opět na strmém vzestupu. A tak se vracíme nejen k různým technikám věštby, výkladu karet či právě dešifrování snových poselství.

O čem bývají sny

Běžné každodenní prožitky, chování člověka a jeho vjemy často končí v té skryté části psychiky, kterou obvykle označujeme jako podvědomí. Moderní věda věnuje studiu podvědomí poměrně dost pozornosti, a tak jí neuniknou ani snové procesy. O čem jsou? Co znamenají? Chtějí nám něco sdělit?

Největší část snů tvoří prožitky, které člověk zažije během dne a které utkví v jeho paměti, v jeho podvědomí, aniž by si to uvědomoval. Ty se následně zpracovávají právě v podobě snu. Může se jednat o prožitek z daného dne, ale též o věci dávno zapomenuté a zasunuté v hlubinách podvědomí. Proto mohou vyplynout i nezpracované situace z minulosti, důležité vzpomínky, které se nějakým způsobem navážou na současné dění v životě daného člověka.

Co některé sny údajně znamenají?

Při různých studiích napříč časem lidé zjistili, že mnoho snů bývá například o pádu. Ve starověku takový sen znamenal úmrtí, zejména v případě, když šlo o pád na zem. Pád do neznáma pak znamenal určitý negativní odraz záležitostí, které v té době člověk řešil. Zkrátka, padat ve snu může znamenat ne zrovna kladný závěr, a to jak v oblasti vztahů, tak co se týká práce nebo financí.

Dalším velmi ožehavým tématem pro sny jsou pavouci. Takový sen znamená, že je potřeba vyrovnat se s obavami, které v té době člověk má a bude nutné najít sílu je překonat.

Také smrt je velmi častým obsahem lidských snů. Ta může být symbolem konců, změn nebo prázdnoty, ale sny o smrti milovaného člověka mohou znamenat, že daný člověk už v zásadě není součástí našeho života.

Pokud je sen o vodě, kterou dotyčný nabízí jiným, chystá se změna, nový život. Voda samotná pak znamená obnovu a očištění.

Sny nejsou tak jednoduché ani jednoznačné

Pokud opravdu toužíte zjistit, co vaše sny znamenají, nelze je jen tak šmahem vykládat podle nějakých snářů nebo obecně přijímaných významů, jak je uvedeno výše.

Sny opravdu mají svůj význam a svou roli v životě člověka, ale jejich interpretace patří na pole psychoterapie, kdy s nimi pracujete společně s psychologem či terapeutem a snažíte se nalézat souvislosti s vaším aktuálním životem, resp. životním problémem, který právě řešíte.

 

Autorka je psycholožka a při tvorbě článku využila svých vlastních znalostí a zkušeností.