Na první pohled se obraz květu života může zdát jako poněkud jednoduchá kresba, ale v okvětních lístcích se skrývá velká hloubka, detail a složitost. Květ života je jedním z nejvíce používaných, dobře známých a uznávaných geometrických symbolů v magickém světě posvátné geometrie. Ukazuje totiž, že veškeré vědomí vzniká z jednoho zdroje (prvního kruhu).

Tento starodávný symbol představuje koloběh života. Věří se, že uvnitř tohoto symbolu jsou nejposvátnější vzory našeho vesmíru jako celku. Spojuje nás se všemi živými věcmi prostřednictvím této krásné fyzické reprezentace, kterou vidíme pouhým okem. Mnozí věří, že pokud porozumíme květu života, můžeme porozumět i složitému vnitřnímu a vnějšímu fungování vesmíru.

5 látek, 7 čaker, 19 sfér v čokoládové terapii

V květu života se nachází reprezentace 5 pevných látek (stejně jako 5 mandal pro 5 typů čokolády). Dále je v něm vyjádřeno 7 dní stvoření, 7 čaker, 7 not ve stupnici, 7 barev, ale hlavně 7 chutí, které jsou pojaty jako Čokoládová terapie a které berou v potaz i 7 základních nálad člověka.

Vzor květu je vytvořen 19 překrývajícími se kruhy a výsledkem je obraz dokonale symetrických květin. Někdy se používá pouze 7 kružnic, jejichž vzor vytváří mimo jiné takzvané semeno života. Ale ať už k dokonalosti vede jakékoli zmíněné číslo, vždy jde o vyjádření cyklu stvoření od začátku do konce, který nám připomíná jednotu všeho i to, že vše je postaveno podle jednoho základního plánu.

Každá filozofie začíná jedním bodem a květem života

Slovo “květ” je přítomno v názvu nejen proto, že symbol opravdu vypadá jako květina, ale také kvůli životnímu cyklu ovocného stromu. Ovocný strom vytváří květy, které procházejí metamorfózou a stává se z nich ovoce. A ovoce v sobě obsahuje semeno, ze kterého, když spadne na zem, vyroste další strom. Je to cyklus ovocného stromu od plodu k semenu a zpět v 5 fázích představující absolutní zázrak.

A taková je také filozofie značky, která má v logu zásadní středovou výseč květu života, která je naplněná opakujícími se vzory tohoto symbolu. Květ života je středem, vychází z jednoho bodu, ke kterému se zase celý motiv života vrací. V tomto měřítku jde o vytváření kvalitní čokolády, která vás obohatí o další rozměr. Svou chutí, svou jedinečností, svým duchovním poselstvím. Při její konzumaci můžete cítit bod, chuť, jež se stále rozvíjí, aby se vrátila zpět.

Ovoce je zastoupeno v mnoha čokoládových produktech, jejichž podstata následuje od vzoru květu života k mandalám – jako složitějšímu vyjádření základní vizuální podoby květu života. Pečlivě zvolené složky jednotlivých čokolád se symboly mandal přesně vystihují to, co nám mandaly sdělují.

Nejmocnější symbol

Květ života je to bezpochyby jeden z nejmocnějších symbolů, který známe a který nás fascinuje. Vše, co potřebujete od života, je zastoupeno níže uvedenými základními symboly.

  • Kruh, který rozšiřuje vědomí do všech směrů.
  • Semeno života, 7 kružnic v původním významu spojené se sedmi dny začátku stvoření.
  • Květ života, který přidáním dalších kružnic a ohraničením, jako základ jej naleznete v rámci umění a duchovních praktik po celém světě. Je to právě květ života, který vám při hlubším studiu může přinést jakési osvícení.
  • Strom života je častý mystický symbol, který tvoří mezičlánek v opakujícím se procesu semeno života a květ života, a opět zpět k počátečnímu bodu, tedy k základnímu semínku všeho, vzniku vesmíru velkým třeskem i rozhodnutím Boha stvořit svět.

Pochopením, ale hlavně vnímáním, dochází ke sjednocování polarit, a také k počátečnímu vstupu do vědomí Jednoty.

Nebraňte se tomuto hluboce mystickému zážitku, ke kterému vás dovede soustředěné vnímání chutí čokoládových produktů firmy Steiner & Kovařík.

Autorka se tématem dlouhodobě zabývá a čerpá ze svých zkušeností.