O krizi středního věku lidé začínají hovořit obvykle kolem čtyřicátého roku života. Je to období, kdy bilancujete svůj život a možná také zatoužíte po jakékoliv změně, která má být novým impulzem. U každého se tento životní úsek projevuje odlišně a rozhodně není spojen pouze s muži, jak si mnozí myslí.

Krize středního věku není o mladé milence a novém automobilu

Možná jste už kdesi zaslechli, že ten či onen má „krizi středního věku“, protože opustil po letech svou manželku a našel si mladší milenku nebo se najednou rozhodl, že bude jezdit na motorce z místa na místo a bude žít dobrodružně. Ale ve skutečnosti o tomhle krize středního věku není. Psychologové tvrdí, že je to fáze emoční nestability, která nastává obvykle kolem 45. roku života a může se projevovat například:

  • dramatickým hubnutím nebo přibíráním na váze
  • změnami ve spánkových návycích
  • kolísáním nálad či výskytem depresivních stavů
  • nebo sociální izolací

Proč ke krizi středního věku dochází?

Mezi 45. až 50. rokem života se mnohým lidem mění životní role – tedy z otců a matek se obvykle stávají dědečkové a babičky. Změny je pak možné samozřejmě registrovat i v řadách vlastních rodičů, kteří nezadržitelně stárnou a mohou potřebovat pomoc v každodenní péči o sebe. Ženy pak může zasáhnout zejména vylétnutí dospělých dítek z „hnízda“. V životě je tedy najednou mnoho proměnných, s nimiž se lidská psychika musí vyrovnat. Důležitým faktem také je, že si ve středních letech uvědomíte, že již skutečně nemládnete a přibývající roky se urputně hlásí o své slovo v podobě nemocí nebo snížení fyzické kondice.

Síla pozitivní myšlenky

Jestli se zrovna nacházíte ve věkové kategorii 40 až 50 let, nemusí to nutně znamenat, že vás zanedlouho postihne krize středního věku. Vždy záleží na tom, jak se k celé věci postavíte. S optimistickou myslí to půjde o dost líp! Nepropadejte tedy zoufalství a snažte se v mnoha nastávajících změnách vidět i to dobré – to je síla pozitivní myšlenky! Uvědomte si, jaký kus života jste již ušli a jaká moudra načerpali. Naplánujte si nové zážitky, protože váš život rozhodně ještě nekončí! Právě naopak. Využijte svůj momentální životní nadhled a stabilitu k tomu, abyste si plnili sny. Napište knížku, vydejte se k moři, zaskákejte si s dětmi na trampolíně, dělejte prostě to, co vás baví.

Kdy se přihlásit o odbornou psychologickou pomoc?

S krizí středního věku se nemusí všichni popasovat svými vlastními silami. Někdo zkrátka potřebuje podporu okolí. To, že potřebujete již pomoc psychologa, poznáte podle následujících indicií:

  1. Nedokážete se soustředit na práci.
  2. Nemáte dlouhodobě chuť k jídlu a špatně spíte.
  3. Kvůli vnitřnímu stresu se často hádáte s partnerem či se svými nejbližšími.
  4. Ztratili jste zájem o své milované koníčky.

Dvakrát měř, jednou řež

Dělat velká rozhodnutí se zdá být v bouřlivém emočním rozpoložení snadnější. Jenže v tomto ohledu jednoznačně platí pořekadlo: „Dvakrát měř, jednou řež.“ Ukvapené závěry mohou být kontraproduktivní. Než se tedy rozhodnete v rámci své krize středního věku přestěhovat do zahraničí, opustit partnera po několika letech soužití nebo udělat něco šíleného, nejprve se zklidněte a snažte se uvažovat racionálně. Skutečně si myslíte, že před svým „nudným“ životem utečete, když všechno a všechny hodíte za hlavu? I v tomto případě pomůže, když si popovídáte s koučem, psychologem, nebo blízkým důvěrníkem. Nenechte se strhnout emocemi a konejte s rozmyslem, protože některá rozhodnutí jsou zkrátka nevratná a zbytečně bolestná.

 

Autorka při tvorbě článku využila svých vlastních vědomostí a zkušeností.

Inspirace: What Are the Signs of a Midlife Crisis? (verywellmind.com)