Doba se během posledních sto let značně zrychlila. Lidé přestali mít čas nejen na odpočinek, přírodu, své blízké, ale také sami na sebe. S moderním světem se začala vytrácet značná část zvyků a rituálů, a spousta jich degradovala na čistě konzumní záležitost. Málokdo si ale uvědomuje důležitost rituálů, na vlastní psychiku člověka. Možná bychom se měli zamyslet nad tím, jestli by nebylo užitečné některé z nich obnovit, nebo si vytvořit pár nových.

Důležitost Přechodových rituálů

V celé naší historii, už od dob, kdy si lidé začali personifikovat jevy, které nemohli vysvětlit, jsou přechodové rituály důležitými milníky lidských životů. Doprovázely přechody k dospělosti, započetí společného života, narození, smrt i spousty dalších důležitých událostí. Do dnešní doby se zachoval pouze zlomek z nich, ale jejich význam si spousta lidí dnes ani neuvědomuje. Stále například slavíme svatby, ale často chybí právě ten duchovní přesah. A tak je to dnes s většinou rituálů, nejen přechodových.

Proč je dobré přechodové rituály zachovat

Základní přínos rituálů jako takových je v tom, že vymezují období života. Pomáhají nám přijmout novou životní roli a zároveň uzavřít tu předchozí. Velký význam měly například rituály přechodů k dospělosti. Dítěti bylo dáno jasně najevo, že přestává být dítětem a že je potřeba převzít zodpovědnost za vlastní život. Dnes, když poměrně často vídáme, že ještě pětatřicátníci bydlí v jednom pokoji u rodičů, mladí pánové opouští své těhotné partnerky, děti se nechávají i v dospělosti živit rodiči, to všechno nám dává podnět zamyslet se nad tím, jak důležité toto vymezení ve skutečnosti bylo.

Nové role a zodpovědnost

Důležité pro nás je právě to uvědomění, které se k rituálům pojí. Pokud vědomě přijmeme novou životní roli, stane se nám ona role přirozenější. Pokud dítěti dáme jasně najevo, že přestává být dítětem, bude fungovat lépe jako dospělý. S přechodovým rituálem si otevíráme dveře do nové, kvalitativně vyšší úrovně života. Bereme na sebe jinou míru zodpovědnosti, ale také jiné společenské postavení. Zamysleme se nad tím, jak si tento přechod usnadnit a plně uvědomit.

Vdechněme zkostnatělým rituálům život

U rituálů, které ještě nevymizely postačí, pokud si uvědomíme jejich pravý význam a nebudeme-li je brát pouze jako věc konzumu a ukázky vlivu. Jistě velká svatba je krásnou záležitostí, ale bez duchovního přesahu ztrácí svůj původní účel. Pohřeb tu je především pro pozůstalé, aby se dokázali vyrovnat se ztrátou milované osoby. Mezi přechodové rituály můžeme zařadit například i maturitu jako zkoušku dospělosti. Všechny tyto události však musíme vnímat na takové úrovni, že se z nás stává nový člověk, že jedna etapa končí a jiná začíná.

Zapojme fantazii

I když se spousta rituálů už dávno ztratila v propadlišti dějin, jistě není od věci, když si některé obnovíme, nebo si vytvoříme své vlastní. Vždycky jde především o naši psychiku. Využijme proto kreativitu a oslavme s dětmi vstup mezi dospělé. Oslavme vědomě příchod nového člena rodiny. Usnadněme sobě i svým blízkým přechod k nové životní roli, ve fantazii se meze nekladou.

Přechodové rituály doprovází lidstvo již tisíce let, pokusme se proto uniknout apatii moderního světa a znovu vědomě prožít každý přechod k další životní etapě. Vymezit svoje místo ve společnosti nám pomůže nejen převzít odpovědnost, ale také plně prožít radosti, které život přináší a projít jím po té správné stezce!

Pozn.: Autorka se tématice dlouhodobě věnuje a vychází ze svých vlastních poznatků a znalostí.