Celosvětová pandemie změnila svět. Tento stav není jen o úmrtnosti a nově nalezených léčebných metodách, ale lidé se na svět začali dívat trochu jinýma očima. Začali se více zajímat o ekologii, udržitelnost a o odpovědnost. Přece jenom se tu mluví i o budoucích generacích.

Stav životního prostředí se dramaticky zhoršuje a je na čase situaci změnit. A nestačí jen správně třídit odpad. Je třeba obnovit znehodnocenou půdu a obnovu lesního hospodářství, jenž se do takového stavu dostává desertifikací, kterou má na svědomí člověk, stejně jako je nutné snížit skleníkový efekt. Ten je výsledkem fosilních paliv ze spalovacích motorů, které mají za následek klimatické změny… a dalo by se pokračovat dále.

Jak lze těmto negativním faktorům zabránit

Je to až k nevíře, ale průzkumy ukázaly, že až 1,6 miliard lidí je závislých na lesním hospodářství. Nejen, že jsou lesy jejich obživou, ale mnoho lidí v lesích také žije. Odlesňování je způsobeno lidskou činností v důsledku budování dopravní infrastruktury, ale také pro další budování objektů či za jiným účelem.

Je potřeba podpořit ochranu lesů a zachovat co největší plochu. Lesy jsou plícemi planety, o tom se učí děti již na základní škole. Zároveň je třeba bojovat i proti šíření pouští a obnovit znehodnocenou půdu. Stejně tak je nutné se postavit ke znečištění oceánů. Tuny odpadků se totiž nachází na světových mořích, aniž by si to člověk uvědomoval. Ta největší skládka odpadků na moři má dokonce velikost Mongolska. Že to zní neuvěřitelně? Možná ano, ale je to fakt, který musí člověk přijmout.

Stejně tak jsou hladiny oceánů zase o něco vyšší, protože klimatické změny způsobují tání ledovců. S tím souvisí i hrozící záplavy a povodně, které mohou postihnout vysoké procento obyvatelstva v přímořských oblastech. Zhruba od 70. let minulého století se hladiny moří zvedly několikanásobně. Globální oteplování tak není již jen tématem na námět pro filmaře.

Skleníkový efekt

Tento jev je způsoben především lidskou činností, jakou je používání fosilních paliv a odlesňování. Právě skleníkové plyny, jako je metan, oxid uhličitý, ale také pára přispívají ke zvýšenému oteplování planety. Metan uniká například ze skládek nebo z uhelných dolů, dále jsou tu freony, které jsou obsaženy ve sprejích. Skleníkový efekt tak sílí a díky slunečnímu záření se planeta chová v podstatě stejně, jako by byla ve skleníku.

Jestliže bude tento jev i nadále pokračovat, může to mít katastrofální následky. Klimatické změny budou daleko rozdílnější, což znamená, že v zimě bude chladněji a v letních měsících vysoké horko i v místech, kde to není obvyklé. Tím se sníží objem pitné vody, úroda bude slabá, některé rostliny mohou dokonce zmizet z povrchu zemského, stejně jako živočichové. A co víc, stromy nebudou růst, země bude vyprahlá, a tím pádem nebude moci planeta dostatečně dýchat, stejně jako lidé.

Teplota planety se může v budoucnu zvýšit i o 3 stupně, což je velmi vysoké riziko, i když se to mnohým nezdá. Některé tropické a subtropické oblasti mohou být tímto globálním oteplováním zasaženy ještě daleko více a samozřejmě to postihne i nejchudší oblasti.

Řešíme udržitelnost?

Nakupování je dnes běžná věc. Téma ekologie a udržitelnosti je poměrně aktuální ve všech směrech a lidé k tomu také tak konečně začali přistupovat. Někomu totiž není tak úplně lhostejné, jaký výrobek koupí a v jakém je obalu. Dokonce až polovina dotázaných respondentů je ochotna si za výrobek připlatit, pokud bude ekologický, a tudíž šetrný k životnímu prostředí. Udržitelnost tedy není zase tak lidem cizí.

Obal sem, obal tam

Zejména potraviny, ovoce a zelenina se balí do recyklovaných obalů. Obaly jsou samozřejmě potřebné a bez nich si vlastně člověk ani nedovede představit prodej jakékoliv potraviny. Ještě donedávna byly igelitové tašky k dostání u pokladem supermarketů prakticky zdarma. Dnes je nahradily tašky papírové nebo plátěné a u pokladny si pak zákazník může vzít papírovou tašku, která je (jak jinak) z recyklovaného materiálu.

Správná cesta

Udržitelnost patří do osnovy naší společnosti. Nesmíme totiž zapomínat, že všichni chceme pro budoucí generaci zachovat jen to dobré a jestli jim to přenecháme, záleží na nás. Tato cesta nebude vystlána růžemi, ale také nebude hrbolatá a plná výmolů. Možná bude do kopce, ale i ten kopec má svůj vrchol, ze kterého se pak jde snáze dolů.

Problematikou se dlouhodobě zabývám a při tvorbě článku jsem čerpala ze svých znalostí, zkušeností a veřejně dostupných informačních zdrojů.