Když duše uklízí, obvykle je to formou snů. Věda toho bohužel o snech stále moc neví. Proč bohužel? Protože sny byly odpradávna předmětem zkoumání i oblastí, v níž lidé hledali odpovědi na otázky, které je trápily, snažili se pohlédnout do budoucnosti, pochopit poselství bohů nebo najít klíč k vlastní duši.

Úklid duše

Proč se nám vůbec zdají sny? Jde opravdu o jakýsi úklid duše a mysli, který je pro naše psychické zdraví velmi důležitý. Díky snům totiž zpracováváme a třídíme dojmy a emoce, a to především z právě prožitého dne. Sny obecně vycházejí z vnějších i vnitřních podnětů, ze vzpomínek a představ a většinou zobrazují situace, které se nemohou stát nebo jsou velmi nepravděpodobné. Často sny neznamenají vůbec nic víc, než že si mozek ve spánku promítá a skládá dohromady minulé události a přidává k nim své představy.

Existují ale samozřejmě výjimky.

Když duše plní přání

Slavní psychologové a psychoanalytici Sigmund Freud a Carl Gustav Jung jsou proslulí právě svou prací se sny, ačkoli k nim oba přistupovali poněkud odlišně. Freud chápal sny pouze jako naši temnou stránku, která obsahuje zakázané touhy a pudy, které jsou v bdělém stavu potlačeny vědomím. Sny pak mají jediný úkol, a to splnit nám, co si v hloubi duše přejeme.

Jung pohlíží na sen také jako na protipól vědomí, ale bere jej jako něco mnohem hlubšího, než je pouhé splnění přání. Díky snům, které často čerpají z kolektivního nevědomí (společné všem lidem napříč časem) si můžeme rozšířit naše vědomé obzory. Existuje všeobecná moudrost věků, kterou nám sny pomáhají poodhalit, pomáhají nám nalézat smysl života a poskytují podporu během zvládání každodenních úkolů.

Oba psychoanalytici shodně považovali sny za něco velmi důležitého, čemu je potřeba věnovat důkladnou pozornost a sny podrobně analyzovat. Rozbor snů, které v člověku zanechávají ty nejintenzivnější dojmy a emoce, dokáže totiž odhalit, co se děje v duši.

Když duše posílá vzkazy

Mezi sny, kterým byste měli věnovat pozornost, patří ty, které se neustále opakují a jsou velmi živé. Dokážete je dokonce převyprávět do nejmenších detailů ještě hodiny po probuzení. Anebo také sny, které vás velmi rozruší. Právě takovéto sny lidé vždy považovali za vzkazy, které vám posílá vaše duše, vaše nevědomí nebo, chcete-li, nějaká vyšší moc, jenž dohlíží na chod celého světa.

Tyto vzkazy se nejčastěji mohou týkat vašeho fyzického či psychického zdraví nebo problémů v mezilidských vztazích.

Když duše varuje

Už slavný starověký lékař a otec moderní medicíny Hippokratés mluvil o vzájemné souvislosti mezi sny a nemocemi. Tvrdil, že lékař by měl být schopen ze snů svého pacienta vyčíst počínající onemocnění. Předpokládal, že ve snech se umocňují tělesné dojmy a jeví se v nich mnohem intenzívněji, a proto by sny měly na nemoc upozornit dříve než bdělá mysl.

Předzvěsti nemocí zobrazované ve snech by přitom měly charakteristický ráz a zobrazovaly by příznaky typické pro danou chorobu. Na nemoci plic prý upozorňovaly sny o dušení se plné úzkostných pocitů, choroby srdce zase prozrazovaly sny, ve kterých člověka na hrudi tíží velké závaží.

Sám sobě terapeutem

Rozbor snů si můžete udělat i sama doma, ale snář, prosím, odložte. Hlavním obsahem snů jsou symboly, které sice ve snářích najdete podrobně rozepsané a vysvětlené, ale skutečnou pravdu v těchto knihách opravdu nehledejte.

Symboly nejde jednoznačně popsat, nemají neměnný a univerzální význam, vždy se liší podle konkrétní situace i specifických vlastností daného člověka. Na sen je nutné nahlížet v jeho celistvosti a snažit se najít propojení s vlastním životním příběhem.

Jak na to?

Nejprve si pořiďte deník, do kterého si budete své sny zapisovat. Dejte si ho k posteli, abyste sen mohli zaznamenat hned, když se probudíte, nebo při probuzení během noci. Vše zapisujte do nejmenších podrobností, na které si vzpomenete a používejte přítomný čas. Všímejte si zejména toho, které části snu ve vás vyvolaly emoce a jaké. Čím silnější emoce, tím větší význam to pro vás má.

Pak už se jen snažte vše porovnat se svou životní situací, s tím, co se stalo, ale hlavně s tím, co se právě teď ve vašem životě děje.

Pokuste se porozumět tomu, co se vám vaše duše snaží říct.

Věděli jste, že:

  • Během noci se vám zdají v průměru 4 až 8 snů, z nichž každý může trvat i dvě hodiny.
  • 90 % svých snů zapomenete do 10 minut od probuzení.
  • Většina snů je nepříjemných a pouze asi ¼ tvoří sny příjemné.
  • Podle vědců ve snech vidíte pouze tváře lidí, se kterými jste se už někdy setkaly.
  • V průběhu spánku je tělo paralyzováno, aby nedocházelo k pohybům, o kterých se vám zdá.

 

Autorka při tvorbě článku využila svých vlastních znalostí problematiky a veřejně dostupných informačních zdrojů.