Člověk, který se chce duchovně rozvíjet, může inklinovat k mnoha odborným publikacím, inspirativním videím nebo třeba kurzům. Možná také na své životní cestě zatouží být provázen jakýmsi učitelem, kterého ve spirituálním světě nazýváme “guru”. Když jej ale začne vehementně hledat, nemusí nacházet cíle v podstatě nikde. Kdo je nebo může být duchovním učitelem a proč ho není potřeba hledat?

Definice duchovního učitele aneb Kdo se může stát vaším guru?

Pakliže bychom dopodrobna rozebrali samotný název guru, došli bychom k závěru, že se jedná o bytost, která člověku pomáhá vnášet do života světlo a naději. Obohacuje ho energií a štěstím z vlastního bytí. “Gu” se totiž dá vyložit jako temnota, nebo chcete-li nevědomost, a “ru” jako činnost, která tuto temnotu/nevědomost odnáší pryč, tedy odstraňuje ji. Říká se, že duchovním učitelem zvaným “guru” se může stát pouze ten, kdo již dosáhl vysoké úrovně duchovního vývoje. A nemusí to být zrovna člověk. Svého průvodce, který vás vyvede z temnoty najdete například i ve svém psovi! Každé živé stvoření vás něco naučí, udělí vám lekci nebo pohladí po duši.

Děti mohou být dobrými duchovními učiteli

Máte doma milovanou ratolest? Potom i v ní můžete nacházet svého guru. Děti bývají duchovními učiteli velmi často. Učí své rodiče dnes a denně větší vnímavosti, bezprostřednosti a trpělivosti. Přenáší je do světa fantazie a snů. Oprošťují je alespoň na chvíli od materiálních věcí všude kolem. Naslouchejte tedy svým potomkům v jakékoliv situaci. A to i tehdy, když to nebude zrovna snadné a dojde ke konfliktům. Může vás to duchovně velmi obohatit. Mějte na paměti, že vlastní dítka jsou leckdy těmi nejlepšími zrcadly vaší vlastní duše.

I v nepříteli máte svého gurua

Jistě si teď řeknete, jak můžete ve svém úhlavním nepříteli hledat duchovního učitele? Má to však svou logiku. Ze spirituálního hlediska se právě i takový člověk řadí mezi guru. Učí vás pracovat s emocemi, snaží se vám vnuknout myšlenku odpuštění a pochopení. Nezavrhujte tedy hned takové osoby, pokud přijdou do vašeho života. Objevily se z nějakého důvodu. Mají vás někam posunout v osobním rozvoji, i když to není zprvu nijak příjemné. Až svou lekci pochopení úspěšně uzavřete, tito lidé z vašeho života přirozeně odejdou.

Gurua nehledejte, najde si vás

Poslední dobou se poněkud roztrhl pytel s lidmi, kteří se nazývají zcela uměle duchovními učiteli či průvodci. Neostýchají se o sobě říct, že jsou guru a provedou vás na vaší životní cestě. Jenže guru nemůže být jen tak někdo a zpravidla si ho žák nenachází sám. Tento proces pak nemá ten správný účel a volný průběh. Říká se, že gurua spatříte, když to budete nejméně čekat. Jak již bylo uvedeno výše, může mít podobu jakékoliv bytosti. Důležité tedy je, zůstat otevřený všemu, co přichází. Váš guru se brzy objeví a poznáte to. Nebo ho vedle sebe již máte několik let a ani to netušíte. Třeba má podobu vašeho nejlepšího přítele nebo celoživotního partnera.

Autorka při tvorbě článku využila svých vlastních znalostí problematiky.