Práce v každém směru pomáhá člověku realizovat svůj potenciál. Pokud je profese dobře zvolená, člověk má možnost nejen profesně růst, ale má za práci také náležitě zaplaceno, takže  práce samotná mu děla v zásadě jen radost. Ten, koho práce nenaplňuje a nemůže v ní dosahovat ani znatelných výsledků, nemá žádný cíl a radost z práce má jen tehdy, když mu končí směna.

V současné době je kariéra žhavým tématem zejména pro mladé lidi, ale kariérnímu růstu se nebrání ani lidé ve středním věku. Ti mají v podstatě za sebou zkušenosti a praxi, a tak se dovedou skvěle poprat s případným problémem nebo neúspěchem. Ovšem není to samozřejmě zadarmo. Za každým úspěchem je dřina a píle, která posouvá daného jedince výš.

Jak lze skloubit práci a rodinu

Určitě to lze, jen se na to každý musí náležitě připravit. Obě věci naráz totiž mají totiž háček. Buď bude ošizena rodina nebo práce. Jak tedy být úspěšným rodičem, který chce vidět své ratolesti vyrůstat a chce vidět jejich školní vystoupení, ale zároveň být výkonným ředitelem moderní společnosti či úspěšným lékařem kardiocentra?

Především si to vše musí člověk uvědomit hned na začátku, stanovit si pravidla pro sebe samotného. Ten, kdo se ještě necítí být rodičem a kariéra je pro něj důležitějším mezníkem, neměl by se neuváženě pouštět do vztahů, které jsou propleteny touhou po dítěti. Dříve či později na toto téma stejně dojde a člověk se může cítit tak trochu tlačen do kouta.

V tom druhém případě, kdy už člověk rodinu má a ve své práci je náležitě odměněn povýšením, je velmi důležité hovořit a komunikovat, nezanedbávat nejen děti, ale také partnera a především si oba rodiče musejí uvědomit, že to nebude nikterak jednoduché. Mohou totiž přijít neshody, které se ne zrovna snadno řeší. Tady je důvěra, trpělivost a tolerance na předních místech žebříčku rodinných vztahů. A najít rovnováhu může být někdy složité.

Co lze získat

Díky dobré práci může člověk dosáhnout finančního zajištění nejen pro sebe, ale i pro svou rodinu. Finanční nezávislost pomáhá zajistit vše potřebné k životu, cestovat, vytvářet si skvělé podmínky pro spokojený život. Na druhou stranu si člověk štěstí a lásku za peníze nekoupí. To je staré pravidlo, které je třeba brát vážně.

Prací lze získat mnoho zkušeností a cenných znalostí, které se mnohdy ani v odborné literatuře člověk nedozví. Je dobré, když ho práce baví, má z ní radost a úspěch je jen odměnou za tvrdou dřinu. Ale práce se musí dělat s mírou a nutná je také relaxace, která je prospěšná nejen tělu, ale i duši.

A co ženy…

Ženy byly již od pradávna předurčeny k tomu, aby se staraly o domácnost, muže a rodily děti. Dnes je doba úplně jiná, a i když se stále po ženách chce to samé, jejich úloha se trochu rozvětvila. Jen muži totiž nejsou nyní živitelé rodiny. Ženy mají postavení, jsou nezávislé a dovedou se o sebe postarat, takže jsou mnohdy i finančně soběstačné. Moderní společnost si ženy v pracovním světě doslova žádá, protože jsou mnohdy daleko lepšími manažery nebo vyjednavači než muži.

Každopádně, kariéra žen se musí nutně skloubit s rodinou, pokud ji chce žena založit. Je to ovšem individuální a ženy samy si mohou určit, co je pro ně v současné době výhodnější nebo, lépe řečeno, přijatelnější.

Autorka při tvorbě článku využila svých vlastních znalostí problematiky.