Ačkoli už jsme několik „jógových článků“ publikovali, nějak jsme přeskočili začátek. Ano, i trocha teorie by tu měla být, zvláště pro ty z vás, kdo tento úžasný ozdravný systém teprve objevujete.

Tak pojďme na to.

Jóga je jednou z nejstarších nauk o životě. Původně byla čistě spirituální cestou a teprve během staletí vznikly dnes rozšířené formy cvičení, které jsou orientované výhradně na tělo. Všechny metody a techniky, které dnes existují, mají jedno společné – působí na člověka harmonizujícím a celkově uzdravujícím vlivem.

Tisíce let starý systém

Jeskynní malby a nálezy sošek ukazují na skutečnost, že způsob jógových cvičení je starý více než 3 500 let. První písemné doklady nacházíme v hinduistických filosofických spisech (takzvaných upanišadách), které vznikly kolem roku 700 před Kristem.

Nejvýznamnějšími prameny dnes praktikované jógy jsou sútry indického učence Pataňdžaliho, který žil cca ve 2. století před Kristem. Cílem tělesných a dechových cvičení, jakož i mentálních technik je klidné a zdravé zacházení s vlastním tělem.

Jóga zároveň podporuje práci s vnitřními konflikty v myšlení a cítění a pomáhá je řešit. Má člověku poskytnout mentální oporu a témata, jimiž se autoři zabývali již před 3 500 lety, jsou i dnes více než aktuální.

Tělo jako přístup k psychickému dění

Ustavičně neklidná a rozptýlená psychika by se měla stát koncentrovanou, klidnou, projasněnou. Tělesná cvičení jsou nástrojem nebo pomůckou k tomu, abychom nově prožívali sami sebe.

Fyzická rovina je pro nás bezpochyby nejbližší a nejpřítomnější. Pravidelné praktikování jógy ve formě přesných tělesných pozic zdokonaluje sílu, pružnost a pohyblivost. Jóga jako celek pak vede k vědomému zacházení s tělem, myšlenkami a emocemi.

Hatha jóga

Asi nejznámější a nejrozšířenější jógová praxe je hathajóga. Zahrnuje tělesná cvičení (ásany), dechové techniky a metody pro hluboké uvolnění. Pojem hatha znamená intenzívní snažení, sílu a tvrdošíjnost. Úsilí je nutné k tomu, abychom dosáhli vysokého cíle jógy, tedy sjednocení těla, dechu a ducha. Samotné slovo hatha se skládá ze dvou sanskrtských slov: ha (slunce) a tha (měsíc).

Slunce a měsíc symbolizují dvě protichůdné a doplňující se energie, které jsou vlastní každému člověku a které nejčastěji známe ze symbolu jin a jang. Slunce zastupuje mužské, aktivní a navenek zaměřené kvality, racionální vědomí a tělo. Měsíc představuje ženský, intuitivní a ustalující princip, oblast snů, emocí a ducha.

Vědomí, že jsme schopni ovládnout obě kvality a obě přiměřeně prožívat – už to samo o sobě působí harmonizujícím vlivem, dodává sebedůvěru a potřebné nadšení pro praktikování jógy.

 

Info: Dr. Med. Christian Larsen, Christiane Wolff, Eva Hager-Forstenlechner: Medical yoga. TRIAS Verlag, Stuttgart 2012