Je známo, že těsně před tím, než řeka pluje do oceánu, klepe se strachy. Dívá se zpět na celou svou cestu, na vrcholy hor, na dlouhou klikatou cestu skrz lesy, skrz lidi…a před sebou vidí ohromný oceán, že vstup do něj nemůže znamenat nic jiného, než rozplynutí se navždy…

Ale není jiné cesty.

Řeka nemůže jít zpět.

Ani ty nemůžeš jít zpět.

Jít zpět je v existenci nemožné. Můžeš jít jen dopředu. Řeka musí podstoupit to riziko a vstoupit do oceánu. A jen tehdy, až vstoupí do oceánu, strach zmizí, protože řeka pozná, že to není rozplynutí se v oceánu, ale bytí oceánem. Z jedné strany to je zmizení a z druhé strany obrovské vzkříšení.

Autor: Osho