Běžné situace z našeho života, které známe úplně každý: závěrečná zkouška, pracovní pohovor, návštěva lékaře, cesta letadlem, veřejné vystoupení, první rande, návštěva tchýně, policejní kontrola… Společným jmenovatelem těchto namátkou vybraných událostí je, že se při nich zpravidla necítíme úplně v pohodě a dali bychom nevím co za to, abychom se dokázali zbavit toho knedlíku v krku, sevření žaludku, tlaku na hrudníku, bušení srdce… Způsobem, jak si v těchto situacích účinně sám pomoci, může být metoda EFT.

Metoda EFT

EFT neboli Emotional Freedom Techniques (v překladu: techniky emoční svobody) je terapeutický nástroj, pomocí kterého můžeme snadno a efektivně pracovat se svými pocity a dosáhnout emoční rovnováhy a uvolnění. EFT navazuje na poznatky tradiční čínské medicíny a akupresury. Vysoká účinnost metody EFT při navozování emoční vyrovnanosti je dána tím, že kromě naší psychiky pracuje i s energetickým systémem lidského těla.

Ukazuje se totiž, že existuje souvislost mezi traumatickou zkušeností, negativními emocemi či nepříjemnými tělesnými pocity (sevřený žaludek, tlak na hrudi, bolest u srdce, stažený krk) a zablokováním nebo omezením toku energie v meridiánech (energetických drahách). Během procházení vzpomínky na událost, se kterou máme spojené negativní emoce, jemně poklepáváme na akupresurní body na rukou a hlavě. Tím se stimulují energetické dráhy, tok energií se navrací do rovnováhy a dochází k emoční úlevě.

Sám sobě terapeutem?

Přestože se jedná o techniku, kterou používají profesionální psychoterapeuti, její použití je natolik jednoduché, že se stává stále oblíbenější i u laické veřejnosti. Jakmile si jednou osvojíte její základy, můžete si touto rychlou, účinnou a kdykoliv dostupnou metodou sami pomoci ve všech případech, kdy se cítíte emočně v nepohodě. Můžete například opět dosáhnout svého klidu, pokud cítíte nervozitu a napětí před nějakým vážným rozhodnutím či krokem, který nechcete pokazit. Zbavíte se trémy z důležitého setkání, které vás čeká. Uvolníte nepříjemné emoce, které pociťujete při vzpomínce na událost, která se vás osobně velice dotkla. A můžete takto pomoci i svým blízkým.

Kurz EFT pro laickou veřejnost

Pokud jste dočetli až sem a máte pocit, že byste se o metodě EFT chtěli dozvědět více, rádi Vás s touto technikou podrobně seznámíme na některém z kurzů pořádaných centrem osobního rozvoje Your Place v Nehvizdech.

Během dvoudenního víkendového kurzu získáte:

 • souhrnné informace o metodě EFT tak, abyste ji mohli sami začít používat
 • na vlastní kůži si vyzkoušíte, jak metoda EFT funguje
 • v praktické části semináře se pod odborným vedením naučíte pracovat metodou EFT tak, abyste i jako laici byli schopni kvalitně pomoci sobě, svým dětem a svým blízkým
 • dostanete skripta a návod na domácí práci
 • naleznete nové přátele s podobnými zájmy
 • věnujete čas sami sobě a prožijete víkend, který vás obohatí o nové zážitky, zkušenosti a inspirace.

Podle našich zkušeností Vám kurz můžeme doporučit, pakliže:

 • na sobě chcete pracovat a rozvíjet se,
 • rádi držíte odpovědnost za své zdraví a emoční pohodu pevně ve svých rukou,
 • chcete se aktivně podílet na řešení vlastních problémů,
 • chcete ze svého života odstranit překážky, které vám brání zažívat štěstí a spokojenost,
  nalézáte raději příčiny potíží a nespokojíte se jen se zmírňováním příznaků,
 • dáváte přednost přirozené léčbě před léky.