Cítili jste se někdy v přítomnosti jisté osoby velmi vyčerpaní, a to jak duševně, tak i fyzicky? Pak jste se pravděpodobně setkali s emočním „upírem“. Rysy takové osobnosti jsou poměrně specifické. To vám dává možnost vytvořit si vůči těmto „vysávačům“ energie ochrannou bariéru. Nyní vám osvětlíme, jak se mohou emoční „upíři“ konkrétně prezentovat.

Co k emočnímu „upírství“ dotyčné osoby vede?

Z psychologického hlediska se obvykle stávají emočními upíry lidé, kteří byli v dětství rodiči opomíjení a podceňovaní, nebo dostali vše, na co si vzpomněli. Tyto dva extrémní přístupy ve výchově mohou z člověka skutečně nevědomky vytvarovat energetického „vysávače“. Proto je velice důležité volit během výchovy potomků jakousi zlatou střední cestu, která je spojena jak s cukrem, tak i s bičem. Vše by mělo být vyvážené. Děti, které nemají dostatečnou oporu v matce a otci, mohou v dospělosti trpět nízkým sebevědomím, které jim dodává právě napojení se na silné osobnosti. Podobný problém je pak viděn i u lidí, kteří byli jako děti obklopovaní blahobytem a nic od nich nebylo vyžadováno. Takový přístup pak očekávají i od partnerů, přátel a známých. Chtějí jen brát, ale neumí to vracet.

Jaké problémy vám může kontakt s emočním „upírem“ způsobit?

Emoční „upíři“ se mohou vyskytnout kdekoliv. Výjimkami není ani prostředí rodinné. U příbuzných je energetické „vysávání“ dost závažné. Tyto osoby totiž nemůžete jen tak odstřihnout ze svého života. Vždy vás totiž bude provázet jakési pouto, a to nejen pokrevní. Čerpat pozitivní energie z vás mohou jak rodiče, potomci, sourozenci, tak i vzdálení příbuzní. Během konverzace vás příliš nepustí k řeči, rádi mluví o sobě a poté, co s nimi strávíte nějaký čas, budete zralí tak akorát do postele. Tyto osoby z vás „vysají“ někdy třeba i nevědomky veškerou sílu, pakliže si nevytvoříte jisté bariéry. Z toho tedy vyplývá, že emoční „upírství“ ubírá životního elánu, a tak snadno pocítíte abnormální únavu.

Typické chování emočního „upíra“

Existuje jedna vlastnost, která je v podstatě stejná u všech typů emočních „upírů“. Je to jakási sebestřednost v chování vůči ostatním. Energetičtí „vysávači“ s vámi rádi povedou dlouhé hovory, které však mohou mít tendenci přiklánět se k sobeckému vyjadřování vlastních pocitů. Emoční „upír“ se zřídka kdy zeptá, jak se máte vy. Vychrlí na vás pouze své osobní potřeby, přání a plány. A pakliže se budete cítit skvěle a váš život bude protkaný sluncem a samými pozitivními zprávami, bude velice rád. Potřebuje, aby se vám dařilo dobře. Tím více energie z vás může čerpat.

Přehlídka těch nejprůhlednějších energetických „vysávačů“

Typičtí emoční „upíři“ se dokonce mohou třídit podle toho, jaké prostředky k „vysávání“ energie používají. Jestliže máte ve svém okolí osoby s těmito vlastnostmi, raději se jim vyhněte:

  1. Posedlí stalkeři: stalking je sám o sobě velice nebezpečný. Pronásledující chování může dohnat oběť až k zoufalství. Takový emoční „upír“ vám bude pravděpodobně pořád v patách. Cítí z vás stabilitu, pevnost, sílu. To vše potřebuje ke svému žití. Nedá vám klidu, když vztah neutnete.
  2. Oběti: emoční „upíři“, kteří se staví do role obětí, jsou dost nebezpeční. Dokážou totiž u ostatních snadno vyvolat soucit. Neustále vám budou podsouvat to, jak je život nespravedlivý a že to mají velmi těžké. Cítí, že je jim ubližováno. Slovo sebereflexe jaksi neznají. Budete mít tendenci jim pomáhat a oni to začnou kvitovat. Vaše blízkost jim pouze poskytne možnost „vysávat“ nastřádanou sílu.
  3. Řečníci: objevují se ve vaší blízkosti lidé, kteří mají potřebu neustále mluvit? V podstatě to nemusí znamenat žádný problém, třeba se jedná jen o extroverta, který má rád společnost. Avšak zbystřit byste měli v případě, že vás řečníci nepustí ke slovu, nikdy a za žádných okolností. Musí mít první a poslední slovo. Vychrlí ze sebe všechno a vy jim máte posloužit jako „odpadkový koš“, do kterého své negace odloží. Na oplátku si od vás vezmou kus optimismu a pozitivního přístupu. Takové bytosti vás brzy zahubí. Vyhněte se jim.
  4. Narcisté: chtějí být středem pozornosti za každé situace. Takové emoční „upíry“ poznáte celkem jednoduše. Navštíví vás a zavalí lavinou svých zážitků a pocitů. Rádi se totiž poslouchají. A vaše pocity? Ty je absolutně nezajímají. Nepočítejte s tím, že se někdy zeptají, jak se máte vy. Narcisté nemají vyvinutý smysl pro vcítění se do druhých.
  5. Věční kritici: a v neposlední řadě můžete narazit na osoby, které mají na vše jasný názor, zpravidla však negativní. Jsou neoblomnými kritiky a mají vždy pravdu, nebo si to tedy alespoň myslí. S takovými emočními „upíry“ je těžké pořízení. Chtějí vás zaplést do své sítě nenávisti, zloby a žárlivosti. Nedejte se.

Jak emočním „upírům“ odolat?

Vzhledem k tomu, že emoční „upíři“ jsou dost vynalézaví, může být někdy komplikované se jim zcela vyhnout. Realita je spíš taková, že do osidel energetických „vysávačů“ alespoň jednou za život spadne každý z nás. Důležité tedy je, naučit se jim odolávat. Nenechte se tedy nikým pronásledovat a vyhraňte si striktně svůj prostor, také nepodléhejte příliš svým emocím a nepomáhejte někomu, kdo si to evidentně nezaslouží. Emoční „upír“ převlečený za oběť vás jen využije. Při konverzacích říkejte jasné NE a DOST. Zastavte monology a bojujte i za své právo něco říct. Sebestředným osobám dejte jasně, avšak citlivě najevo, co si o jejich chování myslíte. Nepodporujte je v sobeckosti, nastavte jim prostě zrcadlo. A když se najde ve vašem okolí nějaký ten kritik, uzemněte ho humornými či lehce ironickými poznámkami. Buďte sví a nenechte si ukrást ani kousek vlastní hodnoty.

Autorka se tématice dlouhodobě věnuje a čerpá ze svých zkušenností.