Ho´oponopono útěcha duše je stará havajská technika hledání vlastního já. Dokáže dát našemu životu nový směr a pochopení, učí nás, jak dosáhnout vnitřní svobody a nezávislosti.

„Hoo“ znamená příčinu, „Ponopono“ má význam náprava chyby.

Základní myšlenkou techniky, která se snaží jako mnoho podobných, dodat pokoj a útěchu naší duši, osvobodit nás od úzkostí a existenciálních otázek, je přijetí naprosté zodpovědnosti za to, co se v našem životě děje.

Je to prosté

Naše myšlenky vytvářejí naši realitu. A teprve tehdy, když přijmeme zodpovědnost nejen vůči okolí, ale vůči sobě, respektive fakt, že jsme zodpovědní za své myšlenky, a tím i za svůj vlastní život, teprve pak se můžeme uzdravit.

Ho´oponopono, stejně jako například buddhismus, tvrdí, že neexistuje nic „vně“. Veškerý svět je pouze obrazem světa vnitřního a způsobu, jak na něj reagujeme. Vše, co se uvnitř nás odehrává, promítáme do svých životů a vytváříme tak vzpomínky, které nás ovlivňují natolik, že definují současnou vnímanou realitu. Pokud ve vašem životě něco nefunguje, je nutné vzpomínky „vyčistit“ a nalézt vaše vlastní já.

Ho´oponopono mantry

Ho´oponopono vlastně spočívá „pouze“ v opakování základních manter: Miluji Tě / Prosím, odpusť mi / Omlouvám se / Děkuji Ti. Je možné dosáhnout procesu vyčištění chybných myšlenek a nefunkčních vzorců uvažování. Pak se zlepší kvalita našeho života, usnadní se překonávání těžkých situací, napravení mezilidských vztahů či dosažení úspěchů.

Pro jednotlivé mantry neexistují žádné předepsané návody, jak je říkat, můžete použít jakákoli vlastní slova, která vystihují podstatu věci.

Miluji Tě

Mantra „miluji tě“ dokáže rozproudit zablokovanou energii a přivést nás do stavu klidu a míru. Podstatou slov je milovat vše, bez ohledu na to, jak se lidé a věci mají.

Prosím, odpusť mi

Opakováním této mantry lze prosit o odstranění všech bloků a špatných energií.

Omlouvám se

„Omlouvám se“, omlouvám se za vzpomínky, které jsou hluboko uvnitř nás a nutí nás opakovat stále stejné chyby. Mantrou žádáme o odpuštění všech špatných programů, které jsme k sobě během dosavadního života přitáhli.

Děkuji Ti

Mantra, která ukazuje vděčnost za vše, co máme a co prožíváme. Děkujeme i za věci, které nás zranily či zraňují, protože si uvědomujeme hodnotu všeho, co nás obklopuje, včetně špatných zkušeností a nepříjemných situací.

Je těžko uvěřitelné, že opakováním těchto jednoduchých slov, která téměř všichni běžně používáme, dosáhneme procesu čištění intoxikace negativní energie v nás, tedy chybných myšlenek, vzorců uvažování a paradigmat.

Pokud dokážeme proměnit negativní energii v pozitivní, vymazat z paměti chybné vzorce uvažování, stojíme před něčím novým a obrovským – životem, který stojí za to žít, životem, kdy bolest a trápení vyměníme za radost a naplnění, životem, který dokážeme naplno řídit a ovlivňovat. Ho´oponopono může dodat našim životům nový směr, pochopení a nalezení vlastního a skutečného Já.

Proces pokání a lásky

Ho´oponopono, proces pokání, odpuštění a přeměny, je výzvou k tomu, aby láska odstranila toxické energie a zaujala jejich místo. Láska toho docílí tak, že nejprve projde myslí, počínaje duchovní myslí, nadvědomím. Pak prostoupí intelektuální myslí, vědomou myslí a osvobodí ji od energie myšlení. Nakonec se přesune do emoční mysli, podvědomí, kde očistí myšlenky od toxických emocí a naplní ji sama sebou… (Dr. Ihaleakala Hew Len)

Ho´oponopono je cesta. Pokud čtete tento článek, zřejmě také hledáte způsob, jak dosáhnout vnitřní svobody a nezávislosti. Pojďme to zkusit společně.

 

Autorka při tvorbě článku využila svých vlastních znalostí problematiky.

Zdroj inspirace: https://hooponopono-asia.org/en/teachername/ihaleakala-hew-len/