Home office je v posledních letech na pracovním trhu obrovský trend. Je oboustranně výhodný – jak pro zaměstnance, tak i pro zaměstnavatele, a dokonce (dle nových zjištění) významně napomáhá šetřit životní prostředí. Méně zatížená dopravní a energetická infrastruktura jsou jen jedny z mnoha důvodů, proč tomu tak je.

Home office je natolik oblíben, že i po skončení pandemie u něj spousta firem zůstalo

Stále více zaměstnanců přechází z kancelářské práce v místě sídla firmy na práci z domu, takzvaný home office. Roztržení pytle s prací na dálku má na svědomí zejména pandemická situace v minulých letech, kdy činnost zaměstnanců z domu byla u některých společností nezbytná pro udržení chodu firmy.

Ovšem i dávno po skončení pandemického stavu spousta pracujících na home office alespoň částečně zůstalo. Uvědomili si totiž výhody, které jim tento způsob práce přináší. Je možné například lépe skloubit osobní život s tím pracovním, ale hlavně netrávit denně hodiny cestováním na místo pracoviště v hustém provozu. A to je zároveň i jeden z hlavních důvodů, proč je tento způsob práce významně šetrnější k životnímu prostředí.

Vědci ve studii zohlednili každý detail, aby výsledek byl co nejpřesnější

Vědecká studie, kterou vyhotovili výzkumníci z Kornelovi Univerzity a Microsoftu, tvrdí, že zaměstnanci pracující pouze jen na home office mají o 54 % menší produkci emisí uhlíku, tedy skleníkových plynů, které mají schopnost zachytit tepelné záření ze Slunce a způsobit tak skleníkový efekt. A zaměstnanci, kteří pracují třeba jen 2 až 4 dny z domu, ušetří přírodě okolo 11 až 29 procent uhlíkových emisí. Zatímco home office pouze jednou týdně způsobí úbytek pouze 2 procent emisí.

I bez vědeckých výzkumu je zjevné, že snížení energetických nákladů na dopravu a provoz kancelářských prostor, jsou dva hlavní důvody, proč je tento pracovní styl více ekologický. Studie se však soustředila na mnohem více faktorů. Vědci využili data z průzkumů a různé modely začleňující třeba i spotřebu energie domácností v závislosti na čase, uražené vzdálenosti mimo pravidelná dojíždění a způsob dopravy, nebo využití komunikačních zařízení a počet členů domácnosti. Šli do takových detailů, až zahrnuli i konfigurace kanceláří, jako je sdílení míst či velikost budovy.

I přes znamenité benefity jsou některé společnosti stále proti zavádění práce z domova. Mezi nimi je i Elon Musk

„Víme všichni, že prací na dálku ušetříme spoustu energetických nákladů na dopravu, ovšem účinek se objevuje i v celkově jiném životním stylu takto pracujících zaměstnanců“, tvrdí Fengqi, autor studie.  Až 87 procent zaměstnanců, jimž byla nabídnuta alespoň částečná práce z domu, této možnosti využili a v průměru strávili tři dny v týdnu prací z domova. Obecně tedy lze konstatovat, že práce z domu je u lidí velmi oblíbená a kromě ekologických benefitů přispívá i ke zlepšení kvality života.

Proti tomuto názoru se tvrdě staví Elon Musk, šéf společnosti Tesla a sociální sítě X, který tvrdí, že každý pracovník by osobně v kanceláři měl strávit minimálně čtyřicet hodin týdně. Dle něj právě při osobním kontaktu vznikají ty nejlepší inovace. A navíc je dle jeho tvrzení práce z domu u technologických pracovníků, kteří si ji můžou dovolit, nemorální vůči lidem na pozicích, kde možnost vzdáleně pracovat není.

 

Zdroj: https://interestingengineering.com/science/full-time-remote-workers-cut-carbon-footprint-by-54-percent?fbclid=IwAR1sQtjg0kB9i6Wpsyq5Utp6t_mllID3wWaEXKaW8BG60yQWyoZP8e53ETY