Pokud jste stále ještě nenašli tu svou cestu, po které kráčet životem, může to mít své konkrétní důvody. Nejsou nijak složité, a když se nad nimi zamyslíte, určitě se vám začne dařit mnohem lépe.

Na to, jak najít pravou životní cestu, samozřejmě neexistuje žádný univerzální návod, nikdo vám neřekne, jak najít to pravé, co v životě dělat. Přitom se zdá, jako by někteří lidé už od narození věděli, co je baví, co je uspokojuje a čemu by rádi svůj život zasvětili.

Chyba první: Hledáte příliš

Na druhou stranu je tu mnoho těch, kdo celý život hledají a možná své poslání ani nikdy nenajdou. Jedno je jisté. Všichni bychom rádi trávili dny tím, co milujeme. Pokud ale stále nevíme, jakým směrem se vydat, co s tím? Možná jste dosud nenašli svou pravou vášeň proto, že se na hledání soustřeďujete příliš moc nebo se soustředíte na špatné věci.

Chyba druhá: Hledáte přesný směr

Často si myslíme, že pokud svou vášeň najdeme, bude nám vše jasné a budeme vědět, co dělat se svým životem, čím jej naplníme a čemu jej zasvětíme. Není tak jednoduché. Život je řada matoucích situací a my nikdy nebudeme znát odpovědi na vše, co se děje. Najít svou cestu ale není o tom, že ji známe od začátku. Vše je to o výběru směru, o pozornosti, kterou dění kolem vás i ve vás věnujete. Pak poznáte, co vás zaujme, a tomu následně věnujete energii. V dané věci se budete stále rozvíjet a prohlubovat své nadšení nebo zjistíte, že to pravé na vás ještě čeká.

Chyba třetí: Stále přemýšlíte o nalezení

Ve chvíli, kdy začnete intenzivně pátrat, co tedy podniknout se svým životem, téměř s jistotou nic nenajdete. Bohužel to není o tom, že se sama sebe stále dokola budete ptát. Svou vášeň nemůžete najít tak, že prohledáte hloubku své mysli. Vášeň, nadšení a naplnění pochází z akcí, nikoli z nečinnosti a nesmyslného hloubání.

Chyba čtvrtá: Upřednostňujete pocit před zážitkem

Najít cestu prostřednictvím nadšení a vášně je to nejdůležitější. A nadšení se vyvíjí ze zkušeností. Jestliže se chcete cítit zapáleně ještě před tím, než něco podniknete, pak budete hledat dlouho a možná zbytečně. Je to stejné, jako kdybyste si měli oblíbit nějakou hudbu před tím, než ji uslyšíte. Nebo si zamilovat kreslení, když jste malovat nikdy nezkusili. Pocit nadšení a naplnění přijde až poté, co jste s danou činností měli nějaký zážitek, ne dřív.

Chyba pátá: Nezasvětili jste se cíli

Snad každý člověk má nějaké zájmy, záliby či koníčky. Obvykle je ale udržuje tak, že se k nim čas od času vrací, resp. má na ně vyhrazený určitý čas, ať už pravidelně nebo nahodile. Zřídkakdo se rozhodne sledovat konkrétní cíl, který ho přitahuje a zajímá, bez ohledu na okolnosti. Je jasné, že v první řadě myslíme na to, jak zabezpečit sebe a svou rodinu, a teprve potom se věnujeme tomu, co nás baví.

Jestliže se ale vynasnažíte dosáhnout smysluplného cíle, pak bezpochyby vzniknou další a další příležitosti, které by vás nikdy nenapadly před tím, než jste s danou činností začali tak intenzivně. Vaše záliba se potom může stát vaším zaměstnáním nebo jiným finančním příjmem. Navíc to, jestli svého původního cíle dosáhnete, není zdaleka tak důležité jako cesta, po které jdete, a příležitosti, které tato cesta nabízí.

Chyba šestá: Nežijete svůj život krok po kroku

Hledání životní vášně je součástí většího cíle. Jednoduše chceme vědět, co dělat se svými životy. Přejeme si vědět, jak trávit čas na tomto světě. Problém je v tom, že zkoumání životů z tak vysoké perspektivy nám často brání soustředit se na přítomný okamžik.

Objevování se děje okamžik za okamžikem, po malých krůčcích. Nejprve například čtete v knize nebo slyšíte od přátel něco, co vás zaujme a nadchne. Pak si to vyzkoušíte sami. Následně se daná činnost stane vaším koníčkem. A vy o tom vyprávíte dalším lidem. Než si to vůbec uvědomíte, našli jste přesně to, co jste hledali. Objevili jste své životní poslání.

Samozřejmě se to nestane přes noc. Ale místo toho, abyste neustále přemýšleli, co budete dělat se zbytkem svého života, pro začátek věnujte raději čas tomu, jak vlastně naložit se zbytkem tohoto dne. Jak můžete právě teď udělat něco skvělého?

To je totiž právě to, o co tu jde!

 

Autorka při tvorbě článku využila svých vlastních znalostí a zkušeností.