Pojem globální oteplování není zase tak neznámým termínem. Podle amerického klimatologa Wallace Brokera je to vhodný název pro zvýšení průměrné teploty spodní atmosféry a moří spojené s industrializací ekonomiky. Jsou to především změny klimatu, které vznikly díky antropogenním faktorům. Co je tedy globální oteplování  z laického pohledu? Jaké způsobuje problémy a jak se jim dá zabránit?

Klimatické změny

Vědci již dlouhou dobu pozorují velké klimatické změny průměrných ročních teplot a souvisejících faktorů. Je to především zvýšení hladiny moří, protože vlivem zahřívání, kdy voda v podstatě absorbuje většinu přebytečného tepla, tají ledovce. Tím je vysvětleno zvýšení hladiny moří. Také klasické a obvyklé počasí všude na Zemi se začíná měnit a tam, kde dosud nebylo možné pozorovat nebo zažít například tornáda či jiné přírodní úkazy, se situace rok od roku mění. Nárůst přírodních katastrof se dá vysvětlit i tím, že hlavním faktorem pro klimatické změny je především lidská činnost, která především souvisí se spalováním ropy, plynu a uhlí k výrobě elektřiny. Jsou to především automobily, které při svém používání vypouští do ovzduší škodlivé emise a stejně tak továrny. Tohle všechno vede ke skleníkovému efektu.

Další příčiny globálního oteplování

Každý už jistě slyšel, že brazilské deštné pralesy jsou považovány za plíce planety. Jsou to především stromy a lesy, které by si měl člověk hlídat jako oko v hlavě, protože díky nim se dá na Zemi volně a dobře dýchat. Deštné pralesy pohlcují škodliviny z ovzduší a jejich odlesňování nebo odlesňování jiných porostů Zemi nijak nepomohou. Bohužel i deštné pralesy se nevyhnuly problémům a jejich rozloha je rok od roku menší. Je to zapříčiněno především již zmíněným odlesňováním, a s tím souvisejícím suchem, kdy stromy nestačí zavlažovat půdu kvůli vypařování vody. Navíc se v takových případech tato prázdná území bez stromů začínají stávat objektem pro realizaci pozemních komunikací, které slouží, jak jinak, než automobilové dopravě.

Oteplení o něco více než 1 stupeň není sice pro někoho nijak závratné, ale v rozsahu celé Země je tato skutečnost na pováženou. Naše planeta se neustále otepluje, a s tím samozřejmě porostou i negativní důsledky. Vědci předpokládají, že pokud se emise skleníkových plynů nesníží, planeta by mohla čelit oteplení dokonce až o 4 stupně Celsia. Důsledek by byl pak katastrofální.

Důsledky, které se nikomu líbit nebudou

Navýšení takové teploty, jak je uvedeno výše by bylo opravdu nebezpečné a lidstvo by nemělo tato fakta házet za hlavu. Důsledky by mohly vyhubit některé rostlinné nebo živočišné druhy, což by ovlivnilo i další vývoj planety. Stále častěji se člověk setkává s přírodními katastrofami a extrémy počasí. V situaci, která by ovlivnila život na Zemi, by přírodní katastrofy mohly být na denním pořádku a dokonce i tam, kde by je nikdo nečekal. Vzácné úkazy by již tak vzácné nebyly, vlna veder, silný vítr a čím dál více tající ledovce by hladiny světových oceánů mohly zvýšit dokonce i o několik metrů. S tím souvisí úbytek pevniny, přesídlení milionů lidí, konflikty, nedostatek pitné vody a celosvětový chaos.

Jaké existuje řešení?

Řešení určitě existuje, ale nebude to tak jednoduché. Lidstvo je poměrně zhýčkané, ale musí si uvědomit, že využití nových technologií a využití obnovitelných zdrojů může přispět ke zlepšení této situace. Určitě je nutné zalesnit co nejvíce plochy, aby se stromy zase staly plícemi planety. Bez nich by svět byl ztracený. Stromy dovedou totiž samy zavlažovat půdu jejím vypařováním, a pokud by stromů ubylo, přibylo by také více suchých míst, ze kterých by se mohly stát neobydlené pouště.

A určitě je nutné zamyslet se nad snížením emisí v ovzduší. Automobilová a letecká doprava je sice pevný článek celé dopravní infrastruktury, ale lze přejít na elektromobily, kde je samozřejmostí absence spalinových motorů.

Autorka se problematikou dlouhodobě zabývá a při tvorbě článku čerpala ze svých znalostí, zkušeností a veřejně dostupných informačních zdrojů.