Na geopatogenní zóny se aktuálně v našich končinách příliš nebere ohled, například než vyroste nová stavba na konkrétním pozemku. Jsou to ovšem místa, ve kterých mohou vznikat vlivem působení Země nepříjemné tělesné i duševní pocity a případně i nemoci.

Geopatogenní zóny řešili lidé už ve staré Číně

Geopatogenními zónami se lidé zabývali již před tisíci lety. Například někdejší čínský císař Kuang Yü vysloveně nařídil na území Číny řádně prozkoumat pozemky, na kterých se mělo stavět. Místům s negativní energií se přezdívalo dračí žíly anebo také dračí díry. Těmto zónám se však vyhýbali historicky i obyvatelé starověkého Říma, kteří věřili, že jim mohou přinést jen vážné nemoci (např. rakovina).

Indikátory negativně působících zón jsou zvířata i hmyz

Velmi citlivá na geopatogeny (vlivy, které negativně působí na zdraví člověka), jsou zvířata. Pokud tedy máte doma psa, sledujte jeho chování v bytě. Uloží se bez problémů na pohovce anebo ve vaší posteli a následně usne? Potom by váš domov neměl být ohrožen geopatogenními zónami. A jak je možné, že je psi vycítí? Vysvětluje to zřejmě jejich skvěle vyvinutý sluch. Díky němu jsou schopní vnímat i podprahové vibrace, které lidé nezaznamenají. Kočky naopak zóny s negativní energií rády vyhledávají. A v případě, že jste vášnivými včelaři, bude objem včelami vyprodukovaného medu velmi slušný. Včely jsou totiž v patogenních místech aktivnější.

Geopatogenní zóny ovlivňují celou řadu duševních a tělesných pochodů

Geopatogenní zóny negativně ovlivní celou řadu pochodů u člověka. Obzvlášť citlivé jsou pak na jejich působení děti. Jestliže je jejich postel umístěná právě v nich, mohou spát neklidně. Proto se snažte lůžko orientovat na jiné místo. Někteří odborníci tvrdí, že negativní energie vychází ze středu Země na povrch a mohou ovlivnit především nejslabší orgán v těle dotyčného. Jakmile v příslušných zónách zůstanete kratší dobu, můžete pocítit poruchy koncentrace, neklid i náhlou a neobvyklou únavu. Dlouhodobý pobyt pak nepřinese nic dobrého. Mnohdy se vyskytne u citlivých jedinců nespavost, opakovaná migréna a nezřídka kdy i vážná nemoc.

Co se konkrétně rozumí geopatogenní zónou?

Vědci tvrdí, že patogenní zóny jsou takové, které jsou zatížené nějakým druhem elektromagnetického záření. Vyskytovat se tedy mohou v místech, kde se nachází vysílače, přijímače, radary a mikrovlny. Příčinou mohou být i tzv. gravitační vibrace, mezi než patří tektonické zlomy anebo podzemní vodní proudy. Nejzávažnější vliv na zdraví člověka pak mají ta místa, kde se různé patogenní zóny protínají.

Existuje i stupnice škodlivosti geopatogenních zón

Odborníci v souvislosti se zkoumáním geopatogenních zón určili i jejich škodlivost na stupnici od jedné do dvanácti, přičemž 1. stupeň je spojený s velmi slabým působením a 12. stupeň je téměř smrtelně nebezpečný (záleží na druhu patogenního záření). Tento druh záření se však za normálních okolností nikde nevyskytuje spolu s předchozím 11. stupněm.

Jak eliminovat patogenní záření ve svém domově?

Zjistili jste pomocí proutkařů anebo senzibilů, že máte v bytě geopatogenní zóny? Potom je můžete různými metodami zkusit „vyrušit“. Někteří lidé používají klasické metody, jako třeba umístění soli do všech místností či položení drahých kamenů na konkrétní místa, jako je třeba růženín. Mezi lidmi se ovšem osvědčil i takzvaný Somavedic, což je eliminátor negativních vibrací v jakémkoliv prostředí. Tvořen je obvykle z pískovaného uranového skla anebo z křišťálu a také z drahých kamenů, zlata, stříbra, mědi, zinku, platiny a palladia.

Autorka se problematikou dlouhodobě zabývá a čerpá ze svých vlastních zkušeností.