Vědecký pokrok nám umožnil tvořit si potraviny přesně takové, jaké chceme. Větší, šťavnatější, výživnější nebo odolnější proti škůdcům. Genetická modifikace se už dotkla téměř všech druhů zeleniny a ovoce, ale víme jistě, že nám ani přírodě nemůže nijak ublížit?

Co jsou geneticky modifikované potraviny a kde se vzaly?

První zásahy člověka do genetiky živých organismů byly provedeny ve 40. letech dvacátého století, a to pomocí ionizujícího záření. Zářící energie vytváří v DNA rostliny poškození, které se následně buňka snaží opravit. Při opravách však dělá chyby, a tak vznikají různé mutace.

Některé z těchto mutací jsou právě ty žádoucí vlastnosti, které od organismu chceme, tedy větší vzrůst nebo lepší odolnost. Jde v podstatě o nahodilý děj, který nelze nijak přímo ovlivnit, avšak stále se jedná o děj přirozený, protože organismy si v přírodě neustále svou DNA ku svému prospěchu opravují a ovlivňují tak, aby přežily.

Pšenice, která je tímto způsobem geneticky ovlivněna, aby byla například odolná vůči konkrétnímu škůdci, by si i tak nakonec tuto odolnost sama vytvořila. Člověk ji ionizujícím zářením jen dopomohl, aby to netrvalo miliony let, ale třeba jen několik měsíců. Plod, který z ozářeného semínka vyroste, však není radioaktivní ani nijak nebezpečný.

Už desítky let konzumujeme GMO potraviny, které nepodléhají žádným zvláštním testům a schválením

Všechny rostliny, které byly zmíněným způsobem genetické modifikace nahodile ovlivněny, tedy ozářeny, a které v nějaké formě máme pravidelně na talíři, nejsou dle úřadů geneticky modifikované organismy (GMO). V tržním světě se s nimi nakládá jako s běžnými, nijak člověkem neupravovanými produkty a nepodléhají žádnému zvláštnímu schválení.

Jako geneticky modifikovaný organismus se označuje až cílené pozměnění genomu organismu. Pokud řízeně vyhledáme a vymažeme některou z genetických informací v organismu nebo například gen z rostliny A vezmeme a vložíme jej do rostliny B, jedná se již o genetickou modifikaci. Tento typ úprav podléhá přísnému schvalování a testům, které mohou trvat i desítky let, než si takto upravený produkt budeme moct koupit v obchodě.

Jsou GMO potraviny bezpečné?

Ať už se jedná o první typ genetické modifikace, který využívá ionizující záření a gen mění náhodně, nebo druhý a sofistikovanější způsob, jenž gen mění cíleně a přesně, neexistují žádné důkazy o jejich nebezpečnosti pro lidi nebo přírodu. Právě naopak, díky tomu, že lze kukuřici naprogramovat tak, aby se sama škůdcům bránila, odpadá potřeba ji dodatečně stříkat jedovatými postřiky, které právě prokazatelně škodí i jiným organismům.

Nebo díky tomu, že se děti v chudších oblastech nakrmí rýží geneticky upravenou tak, aby obsahovala více vitamínu A, neoslepnou, jako se tomu do roku 2022 běžně dělo, než byla tato takzvaná „zlatá rýže“ schválena k distribuci.

 

Zdroj:  Pros and cons of GMO foods: Health and environment (medicalnewstoday.com)