Vozy na elektřinu nevypouštějí do ovzduší emise oxidu uhličitého ani jiné škodlivé látky. To je zásadní rozdíl oproti klasickým vozům na fosilní paliva, jejichž neblahý vliv na okolní ovzduší lze doslova cítit. Ovšem jak velký vliv mají skutečně elektromobily na životní prostředí zjistila tato kalifornská studie. Po dobu šesti let získávala z tamní oblasti důležitá data, aby přišla na to, jaký ekologický i zdravotní dopad má přechod na elektromobilitu.

Nejnovější průzkum z Kalifornie odpovídá na zásadní otázky

Kalifornie je americký stát, který se nikdy netajil svým pozitivním vztahem k ekologii. Již během vlády známého guvernéra Arnolda Schwarzeneggra Kalifornie ve velkém investovala do udržitelných ekologických zdrojů, fotovoltaických elektráren a ekologického bydlení. Tím pádem se této americké kolébce ekologie nevyhnul ani trend elektromobilů. Jsou zde poměrně v kurzu, jejich podíl na trhu je momentálně okolo 20 %. A stejně jako v Evropě, tak i v Kalifornii by měl být prodej spalovacích aut do roku 2035 zakázán.

Aby však tento boj proti znečištění ovzduší skrze elektromobilitu potvrdily i fakta a data, vypracoval tým výzkumníku z Keck School of Medicine v Jižní Kalifornii dokument o skutečném dopadu elektrických vozů na životní prostředí. Sledovali období od roku 2013 až do roku 2019. Cílem pozorování byly zejména údaje o celkovém počtu registrací elektromobilů, míře znečištění ovzduší a návštěvy pohotovostí související s astmatem.

Zjistilo se, že s tím, jak postupně rostl počet elektromobilů, tak nejenomže se zlepšila kvalita ovzduší, ale klesal i počet návštěv pohotovosti v souvislosti s astmatem. To je respirační onemocnění, na kterém se velkou měrou podílí právě nízká kvalita vzduchu. V souvislosti s tím vyšlo najevo, že s nárustem dvaceti nových elektromobilů na 1 000 obyvatel za jeden rok klesl počet návštěv pohotovosti s astmatem o 3,2 %.

Vzdělanější a bohatší lidé kupovali více elektromobilů

Z průzkumu také vyplynula zajímavost, že v oblastech, ve kterých žilo více vzdělanějších lidí, rostl poměr elektromobilů rychleji. S tímto nárustem přímo souvisela i kvalita ovzduší, která byla v těchto oblastech vyšší. Zatímco míra pohotovostních návštěv nemocnic s astmatem byla o 3,6 % nižší. Tento údaj poukazuje na nutnost soustředit se na vývoj a dostupnost elektromobilů pro všechny příjmové skupiny obyvatel, tedy aby byly elektromobily levnější.

Že jsou elektromobily pro společnost přínosné, již díky tomuto výzkumu není jen teoretickou myšlenkou, ale vědecky potvrzeným argumentem. Kromě toho, že vozy na elektřinu přispívají ke zdravějšímu životnímu prostředí, jsou jejich řidiči méně ve stresu a svými jízdními vlastnostmi a nároky na provoz vedou oproti vozům spalovacím. Třeba Volkswagen ID. Buzz, praktická dodávka, která díky mnoha chytrým asistentům dokáže skoro řídit místo vás.

 

Autor se problematikou dlouhodobě zabývá a při tvorbě článku čerpal ze svých znalostí, zkušeností a veřejně dostupných informačních zdrojů.

www.cargurus.co.uk