Baterie elektromobilů mohou sehrát klíčovou roli v energetické infrastruktuře. Díky takzvanému „vehicle to grid“ modelu budete moct prodávat akumulovanou energii z baterie elektromobilu zpět do sítě a vydělávat si tak nemalé částky. Jak to bude fungovat a kdy to přijde i k nám?

Jak by měl tento model podpůrné služby sítě fungovat?

Představte si, že jste právě doma a odpočíváte, když se váš elektromobil v garáži zrovna nabíjí na další den. Na telefon vám přijde zpráva, že je aktuálně třeba do sítě dodat určité množství elektrické energie za určitou cenu. Vy se rozhodnete, že skrze vaši baterii elektromobilu toto množství energie poskytnete. V tom momentě obdržíte na účet slíbenou částku a smluvené množství elektřiny odteče z baterie vašeho elektromobilu do rozvodné elektrické sítě.

V podstatě se jedná o službu, jenž je svým charakterem podobná například přečerpávací elektrárně Dlouhé stráně. Přes den, když je zrovna špička v energetické síti a energie je tím pádem drahá a velmi potřebná pro zachování stability, je z horní nádrže přečerpána voda do dolní nádrže, a tím je okamžitě dodána energie do sítě. A v noci, když je elektřina levnější a je také menší spotřeba, voda se z dolní nádrže přečerpá zpátky do horní, aby následující den mohla znovu pokrýt nestabilní špičku.

Systémem podobný tomuto modelu by měl fungovat i model „vehicle to grid“ (V2G). Během energetické špičky ve dne bude energie z baterie vašeho elektromobilu zásobit elektrickou síť klidně i v řádech megawattů. A v noci, když budete mít levnou elektřinu i díky tarifu D27d, který je určen výhradně majitelům elektromobilů, prodanou elektřinu znovu načerpáte zpět za nižší cenu.

Bude to mít i nějaké háčky?

Největší problém tkví v tom, že opakovaným nabíjením a vybíjením baterie elektromobilů dochází k jejímu opotřebení. Jedno nabití baterie a její následné vybití se nazývá nabíjecí cyklus a každá baterie disponuje omezeným počtem těchto cyklů, než se úplně zničí. U baterií elektromobilů je počet cyklů dimenzován minimálně na dobu okolo osmi až deseti let, kdy ještě u většiny výrobců na ni platí záruka.

Avšak v případě, že budete pravidelně svou baterii dávat k dispozici na vyrovnávání špiček v elektrické síti, bude se její životnost zkracovat. Jak moc, to bude záležet na výrobci baterie a také na tom, jak často ji budete zatěžovat. Proto bystě měli důkladně zvážit, zda se vám opravdu finanční zisk z poskytování těchto služeb vyplatí a zda je váš elektromobil na službu V2G uzpůsoben.

Jak daleko je služba vechile to grid u nás a ve světě?

Výrobci elektromobilů po celém světě již optimalizují své nové vozy tak, aby mohly poskytovat službu vehicle to grid. Patří mezi ně i Volkswagen, jehož nový model ID.5 GTX s kvalitní baterií o vysoké kapacitě až 77 kWh a zárukou 8 let, zaručuje, že je na V2G uzpůsoben a měl by ustát i aktivní využívání této služby mnoho let bez většího újmu na životnosti.

Bohužel státní energetická sféra se na tuto možnost teprve připravuje. Například český distributor energií ČEZ plánuje kompletní pokrytí sítě pro službu V2G až na rok 2027. Jinde ve světě se situace moc neliší. Nejdále jsou Japonci, kde tato služba už běžně funguje a těší se velké popularitě.

Autor se problematikou dlouhodobě zabývá a při tvorbě článku čerpal ze svých znalostí, zkušeností a veřejně dostupných informačních zdrojů.