Dnešní doba přeje přirozenosti. Život nám přestává odpouštět vše, co nepramení z nás samotných a nám nezbývá, než se pustit do svobodného života s pocitem vlastního naplnění. Podívejte se s námi na několik vnitřních nastavení, která nám v tom mohou bránit a na to, jak s nimi pracovat.

Vnitřní naplnění jako stav

V článku Přizpůsobování se druhým jsme se podívali na téma vlastní hodnoty a hledání vlastní vnitřní pravdy. Vlastní autenticity. Teď, když už jsme si ji uvědomili, se podívejme, čím můžeme sami sebe ve vlastním životě svazovat a jakými způsoby s tím lze pracovat, abychom došli k pocitu vnitřního naplnění a spokojenosti.

Než se do toho pustíme, zamysleme se ještě, co je to vlastně to vnitřní naplnění.

Jedním slovem je to stav.

Pocit vnitřního naplnění, spokojenosti, otevřenosti vůči životu a lásce není podmíněn ničím, co nás zdánlivě obklopuje. Není podmíněn spokojeným partnerským ani rodinným životem, kariérou ani fyzickým zdravím. Vše, co v životě máme nebo naopak postrádáme, je pouze projekce nás samotných. To znamená, že budeme-li se cítit vnitřně úplní a budeme-li prožívat každý den v lásce, život nám vytvoří takové kulisy, které to budou odrážet.

Stačí se rozhodnout. Někdy se to však může zdát kvůli vnitřním nezpracovaným traumatům obtížné.

Plnění domnělých povinností

Nejprve se podívejte, čím svůj život naplňujete. Jak trávíte jednotlivé dny. Zda je trávíte v radosti nebo naopak máte pocit, že vás život nebaví a jen čekáte, až budete mít volno, abyste od všeho vypnuli.

Zkuste si vzít papír a sepište si seznam všeho, co vás v životě nenaplňuje. Vše, co děláte s odporem a v čem vám chybí radost. Vedle jednotlivých bodů si napište vždy dva důvody, proč to děláte. Prvním bude rozumový důvod, pocit povinnosti, který zdánlivě pramení zvenčí. Například věnování pozornosti někomu druhému, protože se to od vás čeká.

V druhé fázi se podívejte sami do sebe a najděte ten skutečný důvod, který vás k tomu vede. Například pocit, že tu musíte být jen pro druhé, pramenící z dětství. Pocit povinnosti. Nebo se denně malujete a přitom se cítíte více přirozená? Zamyslete se, z čeho tento zvyk pramení. Muži mnohdy následují sny, které nejsou jejich. Zamyslete se, odkud tyto sny pramení. Jsou to rodiče nebo následujete vzory přátel?

Jakmile si to uvědomíte, vše v sobě rozpusťte. Tím si v životě vytvoříte prostor, který můžete naplnit něčím, co bude pramenit přímo z vás a co vás povede k vlastní autenticitě.

Následování vlastního rozumu

Teď se podívejme na téma vlastního rozumu. Často v životě následujeme něco, pro co se rozhodl náš rozum, ale co nepramení z našeho srdce.

Napište pod sebe deset odrážek a ke každé postupně napište jednu věc, pro kterou jste se v životě rozhodli skrze vlastní rozum. Vybrali jste si střední školu z pocitu, že to tak bude správně? Nebo se vídáte s kolegy z práce jen proto, že je to rozumné vzhledem k pracovním vztahům? Chodíte na rodinné návštěvy, protože vám nepřijde rozumné tam nejít? Sepište vše, u čeho cítíte, že to nepramení z vašeho svobodného rozhodnutí.

Nyní se ponořte do sebe a vraťte se do jednotlivých situací, kdy jste se rozhodovali. Ke každému bodu připište nové rozhodnutí. Změňte v sobě energii toho momentu.

Nikdy si nic nevyčítejte. Během celé očisty mějte na paměti, že jste v daný okamžik jednali nejlépe, jak jste mohli.

Přebírání energií druhých

Na závěr se podívejme na to, co je skryté pod povrchem. Ne vždy jsou okolnosti určující podobu našeho života takto zjevné. Mnohdy se pro něco nadchneme a jsme schopni věnovat tomu i celý život jen na základě energií druhých, které jsme do sebe přebrali.

Příčinou může být například touha po štěstí. Máme pocit, že nám v životě chybí radost a vidíme člověka, který je pro něco ve svém životě zapálený a vidíme, že dokáže prožívat radost. Nadchneme se pro to stejné s podvědomým očekáváním, že nám to přinese stejné uspokojení. Například si pořídíme rodinu, protože máme pocit, že budeme šťastní stejně jako ostatní. Rozhodneme se pro určité zaměstnání, protože máme ve svém okolí přátele, které tato činnost naplňuje. O několik let později si uvědomíme, že se v životě necítíme dobře a nevíme, v čem hledat příčinu.

Řešením je být autentický v každém momentě. Přestaňte do sebe podvědomě přijímat energii svého okolí a udělejte v sobě prostor pro to, co je vaše vlastní. Začněte se cítit. Mnohdy jsme natolik přehlceni energií druhých, že nám pro nás samotné nezbývá prostor. Přestáváme cítit pocit radosti a naplnění, který v sobě máme přirozeně od narození.

Článek vychází z mých vlastních poznatků a zkušeností.