Domov je místo, které budujeme s Láskou a které se stává naším útočištěm. Místo, kde se cítíme bezpečně. Abychom takovýto prostor podpořili, můžeme ho ochránit celou řadou amuletů. Podívejte se s námi na několik tipů jak takový amulet vyrobit, jak ho zasvětit a jak o něj pečovat.

Domov a jeho pojetí

Domov je nejen prostorem, v němž trávíme nejvíce času, ale také místem uvnitř nás, o které je potřeba s Láskou pečovat. Naše okolí je už pouze projekcí tohoto místa. Můžeme začít u sebe a sledovat, jak se naše okolí proměňuje nebo naopak začít přetvářet místo, kde žijeme a sledovat procesy, které to v nás spustí.

 „Domov je tam, kde je srdce. A mé srdce je vždy tam, kde právě jsem.“ Lily Leung

Výroba ochranných amuletů

Každý domov je jiný. Proto se zkuste vcítit sami do sebe a vyrobit si vlastní amulet, který vám bude sedět. Vyberte si materiál, který je vám blízký. Použít můžete vše od dřívek a dalších přírodnin, přes peří, upomínkové předměty a kameny až po provázky.

Nejprve si zvolte ústřední motiv amuletu. Může jím být váš oblíbený křišťál, pírko, které jste našli při procházce v oblíbeném lese nebo vylisovaný list z vaší zahrady. Zvolený předmět zkombinujte s dalšími drobnostmi, které jeho energii podpoří.

Vše můžete dohromady svázat provázkem a připravit na zavěšení. Nebo si vytvořte z klacíků trojúhelník a vypleťte ho podobně jako lapač snů. Výsledný amulet může být složitou kombinací mnoha prvků nebo jen kamenem z vaší zahrady svázaným s několika suchými listy. Důležitý je záměr, s jakým amulet vyrábíte. Tím se dostáváme k jeho samotnému zasvěcení.

Zasvěcení amuletu

Amulet už máme hotový. Abyste podpořili jeho energii a usměrnili ji tím správným směrem, je potřeba provést ještě zasvěcení. Připravte si hotový amulet, svíčku a další předměty, které vám přijdou vhodné. Například kameny, misku s vodou nebo hlínou, případně sůl nebo uhlík a kadidelnici s něčím, co je vám blízké.

Představte si v hlavě svůj záměr. Soustřeďte se na místo, které má amulet chránit nebo na člověka, pro kterého jste ho vyrobili jako dárek. Prodýchejte srdce. Až se ve vlastním záměru dostatečně ukotvíte, zapalte svíčku. Zavřete oči a vizualizujte si amulet. Představte si, jak z něj odchází případná negativní energie a naplňují ho pouze váš záměr, láska a světlo. Tím amulet pozitivně naprogramujete. Pro podpoření ho můžete protáhnout kouřem z kadidelnice nebo na chvíli položit do misky s hlínou z místa, které má chránit. Cokoli, co budete v danou chvíli cítit, bude správně.

O amulet je třeba pečovat

Správně naprogramovaný amulet, tedy v lásce s čistým úmyslem, vás bude chránit a bude do sebe nasávat negativní energie. Aby vám mohl poskytovat ochranu, potřebuje i on pravidelnou péči. Ta se odvíjí od toho, kde amulet máte a jak často jste v jeho blízkosti.

Z amuletu je potřeba pravidelně odvést energie, které do sebe nasál

Jestli-že jste si vyrobili lapač snů, pod kterým pravidelně spíte, bude potřebovat větší péči než drobný amulet pověšený v altánku v zahradě, kde jste jen občas.

Amulet, kterému nevadí voda, můžete očistit stejně jako většinu kamenů pod tekoucí vodou. Zavřete na chvíli oči, vnímejte, jak se předmět čistí a buďte s ním v tu chvíli zcela přítomní.

Amulety vyrobené z peří a dalších předmětů, které vodu nesnesou, můžete očistit v kouři z kadidelnice nebo jen nad zapálenou svíčkou. Můžete je také položit do misky se solí, kterou požádáte, aby vám pomohla, jak jen může.

Nikdy nepřijímejte amulet jako dárek od člověka, s kterým vnitřně nesouzníte.

Může se lehce stát, že přijmete věc, která na vás bude mít další roky silný negativní vliv. Krásným příkladem jsou například dárky od lidí, kteří si nad vámi přejí mít moc nebo od někoho, kdo má snahu získat vás jako partnera či partnerku, aniž by jeho přání bylo čisté.

Článek vychází z mých vlastních poznatků a zkušeností.